Goudstandaard is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financi