ABN Amro verwacht herstel goudprijs in 2017


De goudprijs kan volgend jaar dalen tot $900 per troy ounce, maar daarna zal de markt zich weer herstellen. Ook zullen de prijzen van platina en palladium dan weer uit het dal kruipen. Dat schrijft Georgette Boele, analist edelmetalen bij de ABN Amro, in haar vooruitblik voor de edelmetaalmarkt in 2016.

Op de korte termijn blijven de prijzen van edelmetalen onder druk staan door de verwachte renteverhoging van de Federal Reserve. Daardoor stijgt de waarde van de dollar en wordt het naar verhouding kostbaarder om goud aan te houden. Goud levert geen rente op en is volgens Boele vooral interessant in onzekere tijden. Daarom zegt ze het volgende:

“In tijden van optimisme gaan beleggers op zoek naar hoger renderende alternatieven en naar beleggingen die gevoelig zijn voor wereldwijde groei. Goud heeft deze kenmerken niet. Goud is vaak in trek wanneer beleggers zich juist zorgen maken over de groei van de wereldeconomie, de (geo)politieke situatie, de dollar of de inflatie. Het wordt dan gezien als een veilige haven (‘safe haven’).”

In onzekere tijden is goud in trek, maar die vuistregel gaat volgens Boele in een extreme situatie niet altijd op. Ze merkt op dat ook de goudprijs eind 2008 hard onderuit ging, omdat beleggers na de val van Lehman Brothers de voorkeur gaven aan cash boven goud.

De analiste van ABN verwacht dat beleggers de komende maanden hun positie in goud verder zullen afbouwen, waardoor de goudprijs kan zakken tot $900 per troy ounce. Boele merkt op dat de goudmarkt van vandaag anders is dan die van vijftien jaar geleden. In het eerste kwartaal van 2000 bestond bijna driekwart van de wereldwijde vraag naar het edelmetaal uit sieraden. Beleggingsgoud was maar een fractie van de totale vraag.

Vandaag de dag is de vraag naar beleggingsgoud veel groter. Ruim een kwart van het jaarlijkse aanbod wordt tegenwoordig verkocht in de vorm van goudbaren en gouden munten, terwijl het marktaandeel van juwelen daalde tot ongeveer de helft. Dat verklaart volgens Boele waarom de goudprijs zo sterk gedreven wordt door het sentiment van beleggers.

Herstel goudprijs in 2017

Vanaf 2017 zal de prijs van goud, net als die van andere edelmetalen weer herstellen. De lagere goudprijs zorgt volgens haar voor een lagere goudwinning, terwijl de vraag naar sieraden aanzienlijk zal blijven. Dat zal een opwaartse druk geven op de goudkoers. De prijzen van platina en palladium zullen in 2016 al herstellen, omdat de bank positief is over de fundamentals...

“Wij zijn positief over de vooruitzichten voor de binnenlandse vraag in de VS en de eurozone in 2016 en 2017. Verder zal de consumentenvraag in China naar verwachting relatief stabiel blijven. De vraag naar edelmetalen voor autokatalysatoren, industrie en sieraden uit deze landen zal vermoedelijk toenemen. De lage platina- en palladiumprijzen zullen er waarschijnlijk toe bijdragen dat er minder van deze edelmetalen gewonnen gaat worden. Hierdoor zal het aanbod de komende jaren waarschijnlijk afnemen en dit kan de prijzen ook steunen.”

Bij voorkeur fysiek goud

Boele merkt op dat mensen niet alleen goud kopen als bescherming in onzekere tijden, maar ook voor speculatieve doeleinden. Wie kiest voor veiligheid doet dat volgens de analist van ABN bij voorkeur door fysiek goud te kopen. Een advies dat we volledig kunnen beamen!

“Als beleggers heel actief handelen in goud, dan overschaduwt speculatie vermoedelijk de beschermingsfunctie. Beleggers die goud zien als een safe haven, kunnen beter fysiek goud in plaats van goud gerelateerde producten kopen.”


Verwachting goudprijs van ABN Amro