Bank of Japan: 'Negatieve rente blijft voorlopig noodzakelijk'

De Bank of Japan zal voorlopig geen afscheid nemen van de negatieve rente, zo meldt Reuters. Volgens de gouverneur van de centrale bank, Haruhiko Kuroda, is dit rentebeleid nog steeds nodig om de inflatie naar de doelstelling van 2% te brengen. Echter ziet de centrale bank geen reden om nieuwe maatregelen te nemen op het gebied van monetair beleid.

Sommige marktpartijen speculeerden op een renteverhoging door de centrale bank, omdat een negatieve rente de winstmarges van de bankensector onder druk zet. Ook kwam een denktank die verbonden is aan de centrale bank eerder deze maand met een onderzoek dat een hogere rente juist de inflatie kan aanjagen. Desondanks houdt Kuroda voet bij stuk en houdt hij vol dat de negatieve rente een noodzakelijk onderdeel is van het monetaire stimuleringsprogramma.

Bank of Japan zet monetaire stimulering voort

De Bank of Japan introduceerde in 2016 een negatieve rente en hanteert momenteel een rentetarief van -0,1%. Ook blijft de centrale bank voor ongeveer 80 biljoen yen (omgerekend $720 miljard) per jaar aan staatsobligaties opkopen, met als doel de rente op 10-jaars leningen van de Japanse overheid dicht bij 0% te houden. Dat beleid wordt door de centrale bank omschreven als 'Quantitative and Qualitative Monetary Easing (QQE) with Yield Curve Control'. Alsof dat niet genoeg pompt de Bank of Japan jaarlijks ook voor 8 biljoen yen ($7,2 miljard) in aandelenfondsen en 90 miljard yen ($810 miljoen) in vastgoedfondsen.

Ondanks al deze stimuleringsmaatregelen neemt de officiële inflatie in Japan nauwelijks toe. De centrale bank verwacht dat de inflatiedoelstelling van 2% pas in 2021 bereikt zal worden. Wat wel toeneemt is het balanstotaal, want die is door alle stimuleringsprogramma's gegroeid van 125 biljoen yen in 2010 naar 540 biljoen yen nu. En stond er in 2010 voor 50 biljoen yen aan staatsleningen op de balans, nu is dat ongeveer 440 biljoen. Sinds 2010 is het percentage van de totale Japanse staatsschuld in handen van de centrale bank toegenomen van 7% naar 46%. Daarmee is de Bank of Japan wereldwijd koploper in het indirect financieren van de overheidstekorten.

Balanstotaal Bank of Japan is de afgelopen vijf jaar explosief toegenomen (Bron: Japan Macro Advisors)