Banken trekken zich terug van de COMEX

Verschillende banken die actief zijn in de goudmarkt willen hun activiteiten op de COMEX afbouwen. Dat schrijft Reuters op basis van een rondvraag in de sector. Banken willen meer goudhandel verplaatsen naar Londen, omdat ze het te risicovol vinden om grote posities in New York te hebben. Zo werd de markt in maart opgeschrikt door een plotseling prijsverschil tussen goud in Londen en futures in New York.

Door de maatregelen tegen het coronavirus moesten goudsmelterijen tijdelijk hun deuren sluiten. Ook werd het vliegverkeer aan banden gelegd, waardoor internationale goudtransporten vertraagd werden. Dat zorgden voor schaarste op de goudmarkt in New York, waar banken futurescontracten aanhouden om hun posities in fysiek goud af te dekken.

Banken stappen uit goudhandel in New York

Op een gegeven moment liep het prijsverschil tussen Londen en New York op tot meer dan $70 per troy ounce. Sommige banken met grote posities in goudcontracten leden daardoor grote verliezen. Zo verloor HSBC op één handelsdag $200 miljoen, omdat ze het prijsrisico niet meer volledig kon afdekken. Ook Scotiabank, dat een lange geschiedenis heeft in de goudmarkt, besloot onlangs haar handelsactiviteiten in de goudmarkt te beëindigen. Het is niet duidelijk in hoeverre dat verband houdt met deze marktontwikkelingen.

Volgens Reuters hebben goudbanken hun activiteiten op de COMEX sinds maart sterk afgebouwd. Banken vrezen dat er in de toekomst vaker grote prijsverschillen zullen optreden tussen Londen en New York. Daarom willen ze hun positie (open interest) in New York met 50 tot 75 procent afbouwen.

Tot voor kort was de COMEX nog het grootste handelsplatform voor goud ter wereld met een gemiddeld handelsvolume van 47 miljoen troy ounce per dag. Sinds de prijsverstoring in maart dit jaar daalde het handelsvolume naar ongeveer 25 miljoen troy ounce, bijna een halvering. Ter vergelijking, in Londen daalde het gemiddelde handelsvolume per dag in dezelfde periode van 40 naar 35 miljoen troy ounce.

Nieuwe goudcontracten

Om de prijsverschillen tussen goud in Londen en New York te verkleinen introduceerde de CME begin april nieuwe goudcontracten met versoepelde voorwaarden. Zo kunnen banken ook 400 troy ounce goudstaven gebruiken om aan hun leveringsplicht te voldoen. De reguliere contracten vereisen goudbaren van 1 kilogram of 100 troy ounce (3,11 kilogram).

Onder normale omstandigheden zijn deze goudbaren gemakkelijk te krijgen, maar door de sluiting van smelterijen en beperkte transportcapaciteit raakten handelaren nerveus. Om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen overweegt de COMEX nog een aanpassing aan de goudcontracten die uitlevering in Londen mogelijk maakt.

Tot op de dag van vandaag ligt de prijs van termijncontracten substantieel boven de spotprijs in Londen. Normaal gesproken is dat verschil minder dan $2, maar op het moment van schrijven is dat $15. Dat is minder dan de piek van $70 per troy ounce in maart, maar het verschil is nog niet weggewerkt.

Alternatieven voor de COMEX?

Banken als HSBC, JP Morgan en UBS gebruiken de futurescontracten op de COMEX om hun posities in fysiek goud af te dekken. Daarmee nemen banken volgens Reuters meer dan een derde van alle goudcontracten op de COMEX voor hun rekening. Naast banken zijn er ook hedgefondsen, vermogensbeheerders en goudproducenten actief op deze termijnmarkt.

Door het ontwikkelingen van de afgelopen maanden zoeken banken alternatieven om het prijsrisico af te dekken. Denk bijvoorbeeld aan goudcontracten van London Metals Exchange (LME) en de Intercontinental Exchange (ICE). Matt Chamberlain, directeur van de LME, bevestigde tegenover Reuters dat er de laatste tijd meer belangstelling is voor hun goudcontracten.

Banken hebben sinds eind maart ongeveer 400 ton goud naar de VS gebracht om de goudvoorraden in de COMEX aan te vullen. Met dat goud kunnen banken hun posities op de COMEX afwikkelen en aan hun leveringsplicht voldoen. De afgelopen twee maanden importeerde de VS al opvallend veel goud uit Zwitserland en Australië.

Goudvoorraden COMEX zijn sinds eind maart sterk toegenomen (Bron: Reuters

Recordhoeveelheid goud naar de COMEX (Bron: Bloomberg)

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines