Bedrijven kopen massaal eigen aandelen in

Amerikaanse bedrijven kopen ook dit jaar op grote schaal hun eigen aandelen in. Volgens Goldman Sachs gebruiken bedrijven zowel eigen geld als geleend geld om voor bijna $1 biljoen aan aandelen terug te kopen. Voor het eerst sinds de financiële crisis kopen Amerikaanse bedrijven zelfs meer aandelen in dan wat ze aan vrij beschikbare cashflow hebben. Een zorgelijke ontwikkeling, omdat bedrijven doorgaans pas aandelen inkopen als ze geen mogelijkheden meer zien om te investeren.

De ratio van de inkoop van eigen aandelen ten opzichte van de vrij beschikbare cashflow over de afgelopen twaalf maanden kwam uit op 104%. Dat gebeurde voor het laatst tijdens het dieptepunt van de financiële crisis in 2009. Volgens Goldman Sachs zullen Amerikaanse bedrijven dit jaar voor $940 miljard aan aandelen terugkopen, een toename van 13% ten opzichte van een jaar eerder. Dat terwijl de bedrijfsinvesteringen dit jaar met slechts 8% toenemen.

Lage rente

Amerikaanse bedrijven profiteren van de extreem lage rente en de verwachting dat de rente verder zal dalen. Door bijna gratis te lenen en met de opbrengst eigen aandelen in te kopen dalen de financieringskosten van de onderneming. Tegelijkertijd stijgt de winst per aandeel, waar de aandeelhouders van profiteren. Het inkopen van eigen aandelen klinkt dus als een win-win situatie, maar tegelijkertijd is het ook een waarschuwing. Het is namelijk ook een signaal dat bedrijven weinig kansen zien om te investeren.

Een ander risico van het terugkopen van aandelen met geleend geld is dat de kwaliteit van de balans verslechtert. Bedrijven kunnen altijd over eigen vermogen beschikken, terwijl geleend geld na een bepaalde periode moet worden terugbetaald. Als het goed gaat met het bedrijf zal het herfinancieren van schulden geen probleem opleveren, maar dat wordt anders als de economische vooruitzichten verslechteren. Dan kunnen de kosten van financiering flink oplopen, met een lagere winst per aandeel tot gevolg.

Risico

Bedrijven die relatief veel schulden op hun balans hebben staan worden afgestraft als de rente stijgt of als de economische vooruitzichten verslechteren. Toen de Federal Reserve in 2015 de rente begon te verhogen adviseerde Goldman Sachs om te beleggen in bedrijven met een sterke balans. Die strategie bleek inderdaad te werken, want in de periode van begin 2017 tot eind 2018 behaalden bedrijven met een sterke balans een rendement van 21%. Ter vergelijking, bedrijven die veel schulden hadden verloren in dezelfde periode juist 3% van hun waarde.

Het omgekeerde zien we nu de Federal Reserve weer van plan is de rente te verlagen. Sinds begin juni zijn de aandelen van bedrijven met veel schulden met 12% gestegen. Ter vergelijking, bedrijven met relatief weinig schulden werden in dezelfde periode slechts 8% meer waard. Bedrijven en beleggers anticiperen dus op een periode met nog lagere rentes.