Centrale banken verkochten weer goud in november

Centrale banken hebben in november per saldo weer goud verkocht, zo schrijft de World Gold Council. Er zijn nog steeds landen die edelmetaal aan hun reserves toevoegen, maar het aangekochte volume was minder groot dan een grote verkooptransactie door Turkije. In totaal kochten centrale banken 16 ton goud, waarvan Oezbekistan de lijst aanvoerde met de aankoop van 8,4 ton.

Ook Qatar (3,1 ton), India (2,8 ton) en Kazachstan (1,7 ton) voegden in november wat edelmetaal aan hun voorraad toe. Deze aankopen werden overschaduwd door 23,3 ton aan goudverkopen, waarvan 20,9 ton voor rekening kwam van Turkije. Om de enorme binnenlandse vraag naar goud op te vangen besloot de Turkse centrale bank een deel van haar goudvoorraad op de markt te brengen.

De laatste maanden zijn centrale banken steeds minder actief geworden op de goudmarkt. Belangrijke afnemers als Rusland en China waren eerder al gestopt met goud kopen, terwijl Turkije na grootschalige goudaankopen van de afgelopen jaren weer wat edelmetaal op de markt brengt. Door de vele kleinschalige aankopen van andere landen waren centrale banken over het hele jaar gezien nog steeds netto kopers van goud, maar het totale volume was beduidend lager dan een jaar eerder. Hoe kunnen we dat verklaren?

Centrale banken verkochten goud in november (Bron: World Gold Council)

Goud als appeltje voor de dorst

Centrale banken zijn al sinds 2010 netto kopers van goud. Rusland en China waren de belangrijkste afnemers, maar ook andere opkomende economieën hebben de afgelopen tien jaar hun goudvoorraden substantieel aangevuld. Dat veranderde vorig jaar met de coronacrisis. Rusland besloot eind maart haar goudaankopen voor onbepaalde tijd te pauzeren, zodat ze groter deel van de goudmijnproductie van het land kon exporteren. De vraag naar goud was op dat moment zeer groot, met name in de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens de coronacrisis besloten meer centrale banken de goudaankopen wat af te bouwen. Door de coronacrisis moesten sommige centrale banken hun reserves aanspreken om de waarde van hun valuta te stabiliseren. Ook kan de stijging van de goudprijs reden zijn geweest waarom centrale banken de aankopen van goud uitstelden of afbouwden. Anders dan beleggers laten centrale banken zich minder leiden door de ontwikkeling van de goudprijs. Fundamenteel is het standpunt van centrale banken ten aanzien van goud overigens niet veranderd. Ze zien het edelmetaal nog steeds als een waardevol instrument om diversificatie aan te brengen in de reserves, zoals bleek uit deze enquête van de World Gold Council.

Ondanks enkele goudverkopen is 2020 het elfde jaar op rij waarin centrale banken edelmetaal aan hun reserves toevoegden. In deze elf jaar waren er vaker periodes waarop er meer goud werd verkocht dan gekocht. Desondanks bleef de fundamentele trend van goud kopen intact. We verwachten dat deze trend in 2021 zal aanhouden door extreme monetaire stimuleringsmaatregelen en negatieve rente op veilige staatsleningen.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines