Column: Besmettingsgevaar
U hoort al maandenlang dat Deutsche Bank, één van de grootste banken van Europa, een moeilijke periode beleeft. Maar wat betekent dit nu precies? Waarom zou een eventueel faillissement van deze bank voor ons allemaal zo’n enorm groot probleem zijn? En wat is er precies aan de hand?

Eind januari 2018 kwam Deutsche Bank met cijfers naar buiten en er bleek een verlies te zijn geleden van ruim €7 miljard. Nu staan banken bekend om de mogelijkheid tot creatief boekhouden (hoe hoog waardeer je de bezittingen..?) dus veel analisten denken dat het werkelijke resultaat heel veel slechter had kunnen of moeten uitvallen. Men verwacht dat bij Deutsche Bank nog veel lijken zich in de spreekwoordelijke kast bevinden. En hoe langer deze verborgen zijn, des te moeilijker wordt het herstel als er daadwerkelijk iets misgaat.

'Probleembank'

Deutsche Bank heeft een verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal van 3,1%. Er wordt gesproken over een veilige bank, al lopen deze meningen heel erg uiteen als dit percentage 10% bedraagt. Een conservatieve berekening geeft aan dat er bijna €100 miljard nodig is aan eigen vermogen om de buffers van deze bank naar een acceptabel niveau te brengen.

Echter is er inmiddels wetgeving die aangeeft dat de overheid niet meer mag helpen bij eventuele problemen. Dat betekent dat de rekeninghouders bij problemen zelf de tekorten moeten aanzuiveren, de zogenaamde bail-in. Kortgeleden kwam dan ook naar buiten dat Deutsche Bank bij een Amerikaanse stresstest van banken totaal zakte, waardoor ze nu officieel op de Amerikaanse lijst van 'probleembanken’ staat.

Besmettingsgevaar

Ik hoor u al denken dat u zelf geen geld heeft staan bij deze bank, maar het probleem is dat alle financiële instellingen ter wereld een grote mate van verwevenheid hebben. Elke bank heeft het spaargeld van z’n klanten in allerlei beleggingen geïnvesteerd om op deze manier geld met uw geld te verdienen.

Dat was dan ook de reden dat Griekenland destijds niet failliet mocht gaan, er was door grote Europese banken met uw geld flink geïnvesteerd in Grieks staatspapier. Als Griekenland failliet zou zijn gegaan en deze leningen dus waardeloos zouden worden, dan waren verschillende banken waarschijnlijk in de problemen gekomen. En Griekenland is nog maar kinderspel vergeleken met Deutsche Bank.

Imagoprobleem

Een ander groot probleem van de bank is het imago. Geen enkele bank heeft in dit millennium zoveel schadevergoedingen moeten betalen na bewezen wangedrag. Deutsche Bank is onder meer beboet voor het manipuleren van de goudprijs, de zilverprijs en de Liborrente. En dan loopt er nog een kwestie met de afwikkeling van rentederivaten.

Het laatste en belangrijkste probleem van Deutsche Bank is de extreem grote positie in zogenoemde derivaten, die buiten de officiële beurs om verhandeld worden. Dit is een erg onbekend onderwerp waar vrijwel niet over gesproken en geschreven wordt. Er is ook vrijwel geen toezicht op. De bedragen waarover het gaat zijn werkelijk hallucinant! De derivatenpositie van Deutsche Bank alleen is al vijf keer zo groot als het binnenlands product van Duitsland en bedraagt maar liefst zestien keer de omvang van de Duitse economie! Ik zal in een later stadium terugkomen op deze derivaten, het is een zeer belangrijk en onderbelicht onderwerp.

Handelsoorlog?

Als laatste is er iets wat mij opvalt, maar waarop ik momenteel nog geen enkel antwoord heb. U leest dagelijks over importheffingen waarmee Trump dreigt of die zelfs reeds zijn opgelegd aan landen. Hij dreigt natuurlijk dagelijks in de richting van China, Mexico, Canada en de EU. Maar geen enkele keer heeft hij ooit Japan genoemd! En dat terwijl Japan al tientallen jaren de grootste exporteur is naar de VS en het Amerikaanse tekort op de handelsbalans met geen enkel ander land groter is dan met Japan (en juist dit tekort noemt hij elke keer als hij bijvoorbeeld China weer dreigt). Mocht u hierop een zinnig antwoord hebben, ik hoor het graag van u! Hier moet naar mijn mening een reden voor zijn.

Sander Noordhof

Wilt u reageren op deze column? Mail naar snoordhof@goudstandaard.com