Digital dollar, een bankrekening bij de Federal Reserve?

Alle Amerikanen zouden toegang moeten krijgen tot een bankrekening bij de Federal Reserve, zodat ze steun van de overheid kunnen ontvangen. Daarvoor pleit het Amerikaanse congreslid Sherrod Brown in een nieuw wetsvoorstel getiteld 'Banking for All Act' (S. 3571). Met een bankrekening bij de centrale bank moeten alle Amerikanen rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot steun van de overheid. Ook moeten ze via deze rekening hun bankzaken digitaal kunnen regelen.

Volgens de FDIC had 6,5% van de Amerikaanse huishoudens in 2017 geen bankrekening. Dat zijn omgerekend ongeveer 14 miljoen mensen. Voor deze doelgroep is het veel lastiger om aanspraak te maken op steun van de overheid. Ze kunnen immers niet direct over het geld beschikken, maar moeten dat eerst opvragen middels een cheque. Met dit wetsvoorstel wil congreslid Sherrod Brown iedereen de mogelijkheid geven een bankrekening te openen bij de centrale bank.

Digital dollar wallet

In het wetsvoorstel spreekt congreslid Brown over 'digital dollars' en een 'digital dollar wallet'. Dat klinkt als een soort virtuele munt, maar waar het in feite op neerkomt is dat Amerikanen direct een bankrekening kunnen aanhouden bij de Federal Reserve. Daarop kunnen mensen niet alleen hun uitkeringen ontvangen, ook kunnen ze die rekening gebruiken om (online) betalingen te doen. Daarom moeten rekeninghouders volgens het wetsvoorstel ook een bankpas krijgen.

Tijdens de coronacrisis besloot de Amerikaanse regering op grote schaal geld uit te delen onder de bevolking. Amerikanen zonder bankrekening moeten dat geld via een cheque opvragen bij een bank of postkantoor in de buurt. Een omslachtig proces, waar bovendien kosten aan verbonden zijn. De 'Banking for All Act' moet ervoor zorgen dat alle Amerikanen kunnen deelnemen aan het elektronische betalingsverkeer.

Central Bank Digital Currency?

Opvallend aan het wetsvoorstel is de gebruikte terminologie. Naast 'digital dollar' en 'wallet' komt ook het woord 'ledger' terug. Dit suggereert dat het om een soort virtuele munt gaat, terwijl elders in de tekst duidelijk staat dat het om tegoeden in dollars gaat. Dat roept natuurlijk vragen op. Gaat dit wetsvoorstel alleen over een tegoed bij de centrale bank? Of is het een aanzet naar de lancering van een nieuwe virtuele munt, een zogeheten 'central bank digital currency' (CBDC)?

Het wetsvoorstel zit nog in de beginfase. Het moet eerst nog steun krijgen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Wel is duidelijk dat dit een nieuwe stap is in de richting van het digitaliseren van het betalingsverkeer. Een volgende stap kan zijn dat de regering het gebruik van contant geld aan banden legt. Dat is uiteraard nog speculatie, maar het past wel binnen de wereldwijde trend van het uitfaseren van contant geld. We blijven deze ontwikkeling volgen.

Lees ook:

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines