ECB versoepelt kapitaaleisen banken

De ECB heeft de kapitaaleisen voor banken verder versoepeld, zodat zij makkelijker krediet kunnen verstrekken. Zo hoeven banken hun reserves bij de centrale bank en voorraden contant geld de komende negen maanden niet mee te nemen in de berekening van hun kapitaalratio. Daardoor krijgen ze meer ruimte om krediet te verlenen aan consumenten en bedrijven. Deze nieuwe maatregel met ervoor zorgen dat het ruime monetaire beleid van de centrale bank zich vertaalt naar soepele kredietverlening.

In maart kregen banken al meer tijd om voorzieningen te treffen voor slechte leningen op hun balans. Ook besloot de ECB soepeler om te gaan met obligaties die gedekt zijn door overheidsgaranties. In april kwam de centrale bank voor de derde keer in actie, door tijdelijk de kapitaaleisen voor de handelstak van banken te versoepelen. Nu verruimt de centrale bank ook tijdelijk de ruimte voor kredietverlening aan huishoudens en bedrijven. Daarmee volgt ze het voorbeeld van de Federal Reserve, dat in maart de reserveverplichtingen voor banken versoepelde.

Versoepeling kapitaaleisen

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven meer krediet opgenomen. Dat blijkt niet altijd even makkelijk, omdat banken ook meer geld opzij moeten zetten om verliezen op slechte leningen op te vangen. Dat kan de soepele kredietverlening aan bedrijven en huishoudens in de weg staan. Om te voorkomen dat banken teveel op de rem gaan staan versoepelt de ECB nu de kapitaaleisen. De centrale bank zegt daar het volgende over:

"De situatie die door de coronaviruspandemie (COVID-19) is ontstaan, heeft alle economieën van de eurozone op ongekende en diepgaande wijze getroffen. Deze situatie heeft geleid tot een voortdurende behoefte aan een hoge mate van aanpassing van het monetair beleid. Dat vereist op haar beurt een onafgebroken werking van het op banken gebaseerde transmissiekanaal van het monetair beleid."

Banken kunnen van deze uitsluiting profiteren wanneer zij hun hefboomratio's - een belangrijke maatstaf voor investeerders - communiceren. Op basis van de gegevens van eind maart 2020 zou deze aanpassing de totale hefboomratio van 5,36% met ongeveer 0,3 procentpunten verhogen. De eis van 3% hefboomratio wordt bindend op 28 juni 2021, maar de banken zijn nu al verplicht hun huidige hefboomratio bekend te maken."

Coronacrisis

Of banken deze tijdelijke versoepeling zullen gebruiken om meer krediet te verlenen, dat is nog maar de vraag. Uiteindelijk zullen banken alleen krediet verlenen wanneer zij verwachten dat het risico laag is. Door het coronavirus blijven de economische vooruitzichten onzeker. Ook is het voor banken lastig in te schatten in hoeverre overheden de economie zullen blijven ondersteunen. Bij een te hoog risico zullen ze niet meer geld uitlenen, hoe graag de centrale bank dat ook wil.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines