EU wil strengere grenscontrole op contant geld en goud
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een nieuw wetsvoorstel om de grenscontroles op contant geld verder aan te scherpen. Momenteel hoef je alleen geldbedragen van meer dan €10.000 bij de douane aan te geven op het moment dat je de Europese Unie binnenkomt of verlaat, maar onder de nieuwe regels worden ook goud en diamanten aangemerkt als liquide middelen die je bij de douane moet aangeven. Ook zal deze strengere wetgeving in de toekomst van toepassing zijn op alle zendingen van contant geld, goud en diamanten via post- en vrachtvervoer in en uit de Europese Unie.

In het wetsvoorstel, dat met een overgrote meerderheid door het Europees Parlement werd aangenomen, staat dat liquide middelen als goud en diamanten steeds vaker door criminelen worden gebruikt om grote geldsommen weg te sluizen ten behoeve van belastingontduiking, witwassen of financiering van terrorisme. Uit het document:

"In overeenstemming met internationale normen zijn liquide middelen omschreven als "contant geld dat als betaalmiddel in omloop is, of verhandelbare instrumenten aan toonder". Er zijn echter gevallen gesignaleerd waarin criminelen in aanzienlijke mate gebruik hebben gemaakt van zeer liquide commodity's zoals goud om geldsommen weg te sluizen, waardoor zij geen aangifte moesten doen.

[...]

De achterliggende gedachte is dat criminelen die willen vermijden dat zij contant geld moeten aangeven, dit soms omzetten in edele commodity's zoals gouden munten. Indien, zoals wordt voorgesteld, gouden munten en hoogzuiver ongemunt goud onder het toezichtskader worden gebracht, zullen criminelen mogelijkerwijs andere uitwijkmogelijkheden zoeken in de vorm van andere commodity's."

Financiële repressie

Onder het nieuwe wetsvoorstel krijgt de douane ook de bevoegdheid om liquide middelen als contant geld, goud en diamanten in beslag te nemen beneden de grens van €10.000, indien er een vermoeden bestaat van een criminele activiteit. Dat betekent dat de douane ook een paar duizend euro aan gouden munten in beslag kan nemen op het moment dat je de Europese Unie verlaat of binnenkomt. Deze strenge regels gelden overigens niet voor verkeer tussen EU-landen, want daarvoor geldt vrij verkeer van goederen.

Om de effectiviteit van de grenscontroles verder te vergroten zijn er in het wetsvoorstel nog meer bepalingen opgenomen. Zo moeten de verschillende lidstaten van de Europese Unie in de toekomst meer gegevens over de grenscontroles met elkaar uitwisselen en moeten zij hun sanctiebeleid harmoniseren. Momenteel zijn de sancties per lidstaat weer anders, waardoor het voor criminelen lucratief kan zijn om geldstromen via bepaalde landen te laten verlopen.

Volgens het Europees Parlement moeten de regels worden aangescherpt om witwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme te voorkomen. Dat zijn op zichzelf valide argumenten, maar tegelijkertijd betekent het ook een inperking van de vrijheid van het individu. Wil je een deel van je vermogen in edelmetaal naar een ander land buiten de Europese Unie brengen, dan kan dat alleen nog maar als je daar aangifte van doet bij de douane. Ook als dat vermogen legitiem verkregen is en alle belastingen zijn betaald.