Federal Reserve gaat rechtstreeks bedrijfsobligaties opkopen

De Federal Reserve gaat in de nabije toekomst rechtstreeks bedrijfsobligaties opkopen. Deze week kondigde de centrale bank een uitbreiding van haar opkoopprogramma voor bedrijfsleningen aan, waarmee ze maximaal €750 miljard aan schuldpapier uit de markt kan halen. Met dit programma wil de centrale bank de kredietverlening aan middelgrote bedrijven ondersteunen. Via een nieuw investeringsvehikel kan de centrale bank niet alleen ETF's, maar ook individuele bedrijfsobligaties opkopen. Ook gaat de centrale bank rechtstreeks geld uitlenen aan bedrijven.

De overheid legt €75 miljard in als startkapitaal, dat de Fed met een hefboom van maximaal tien kan uitbreiden tot een maximumbedrag van €750 miljard. De Fed koopt alleen bedrijfsobligaties op met een maximale looptijd van vijf jaar en een minimale kredietstatus van BBB-/Baa3. Voor bedrijfsobligaties met de hoogste kredietstatus hanteert de centrale bank een hefboom van 10. Voor schuldpapier met een lagere status dan investment grade is deze hefboom minimaal 3 en maximaal 7.

Fed gaat rechtstreeks geld uitlenen aan bedrijven

Met dit nieuwe aankoopprogramma ondersteunt de centrale bank de markt van bedrijfsobligaties. Daarvan profiteren vooral beleggers die dit schuldpapier in de portefeuille hebben. In de nabije toekomst zal de centrale bank via de 'Primary Market Corporate Credit Facility' (PMCCF) ook rechtstreeks geld uitlenen aan bedrijven. Een ingrijpende maatregel, omdat ze daarmee de markt overslaat. Normaal gesproken lenen Amerikaanse bedrijven geld van investeerders of banken, maar straks kunnen ze ook bij de centrale bank terecht om geld te lenen.

De Fed heeft een aantal spelregels opgesteld voor haar eigen opkoopprogramma. Zo koopt ze niet meer dan 20% van alle aandelen van één ETF. Ook mag de centrale bank maximaal 10% van de totale schuld van een bepaald bedrijf op haar balans zetten. Om de spreiding van de portefeuille te waarborgen mag ze maximaal 1,5% van haar totale portefeuille in één positie aanhouden. Het opkoopprogramma loopt tot 30 september 2020, maar kan verlengd worden als de situatie daarom vraagt.

Wat betekent dit?

Met dit opkoopprogramma slaat de centrale bank de obligatiemarkt over door rechtstreeks kredieten te verstrekken aan bedrijven. Een zorgelijke ontwikkeling, omdat de centrale bank minder goed kan beoordelen of een bedrijf wel kredietwaardig is. Het risico bestaat dat de centrale bank op deze manier bedrijven overeind houdt die niet levensvatbaar zijn. Daardoor daalt de productiviteit van de economie als geheel.

Op korte termijn geeft het steunprogramma verlichting aan de markt voor bedrijfsobligaties en helpt het bedrijven om leningen door te rollen. Op de lange termijn kan het echter niet-levensvatbare bedrijven in stand houden. Eventuele verliezen zijn in eerste instantie voor rekening van de belastingbetaler, die $75 miljard inlegt in het nieuwe fonds van de Fed.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines