Cor Wijtvliet: Glow of Sunrise 10 (4-8 maart)
De afgelopen week was een week, die Europa maar beter snel kan vergeten. Aan het begin van de week liet Italië een krachtig ‘nee’ horen aan het adres van Europa. Aan het einde van de week bleek dat de Eurozone inmiddels 19 miljoen werklozen telt en dat aantal blijft voorlopig snel oplopen. Vooral de dramatisch verlopen verkiezingen zullen er voor zorgen, dat Europa de komende week, maar ook in de weken daarna, onder het vergrootglas van de financiële markten komt te liggen.

Wat die de komende week te zien krijgen, zal niet veel redenen tot vreugde geven. Dinsdag verschijnt de zogeheten Index van Inkoopmanagers voor de dienstensector (PMI). De algemene verwachting is, dat die geen verbetering zal laten zien, eerder een verslechtering. Die sombere verwachting is gebaseerd op de uitkomst van een flash estimate. Daaruit viel af te leiden, dat de activiteiten in de dienstensector nog steeds gestaag afnemen. Maar daarmee is al het leed die dag nog niet geleden, want aan het einde ervan komen cijfers over de retailsector. Ook hier zal krimp de uitkomst zijn. Naar verwachting zullen de detailhandelsverkopen in februari met 3% gedaald zijn. Die verkopen liggen nu al meer dan 7% onder het niveau van 2007, het laatste jaar voor de crisis.

De matig tot slechte gang van zaken, zal op woensdag bevestigd worden, wanneer de definitieve cijfers over het laatste kwartaal van 2012 verschijnen. Die zullen laten zien dat het Bruto Nationaal Product van de eurozone in dat kwartaal met tenminste 0,9% gekrompen is. Het enige lichtpuntje is voorbehouden aan aanstaande donderdag en vrijdag. Dan komen er cijfers over de industriële activiteiten in Duitsland. De hoop en de verwachting is, dat de fabrieksorders niet langer een verslechtering zullen laten zien en dat de productie zich aan het herstellen is.

De VS staan de komende week in het teken van de arbeidsmarkt. Op vrijdag komen de laatste werkgelegenheidscijfers. De verwachting is dat er 175 000 banen zijn bijgekomen. De belangstelling voor de uitkomst zal dit keer extra groot zijn. In de VS wil de discussie over het al dan niet vroegtijdig beëindigen van de lopende quantitative easing programma’s maar niet wegebben. Afwijkende uitkomsten kunnen de discussie weer doen oplaaien, wat de onzekerheid op de financiële markten zal aanjagen. Op woensdag publiceert de FED het Beige Book. Dat geeft een overzicht van de regionale economische ontwikkeling. Dat zal laten zien, dat de Amerikaanse economie blijft groeien, maar dat het tempo teleurstellend laag blijft.

De financiële markten zullen komende week ook het doen en laten van menig centrale bankier op de voet volgen. Er wordt vergaderd in Europa, in het Verenigd Koninkrijk, Australia, Canada en Japan. Niemand verwacht bijzondere uitkomsten. Zoals gebruikelijk zal de buitenwacht pogen de theeblaadjes te lezen om er achter e komen of er in de loop van het jaar beleidswijzigingen te verwachten zijn. Het is niet uit te sluiten, dat de Europese Centrale Bank, met het oog op de hoge werkloosheid, een vingerwijzing zal geven, dat de rente wel eens verder omlaag kan. Het is evenmin ondenkbaar dat de Bank of Japan (BoJ) meer dan een hint zal geven, dat het bankbeleid gaat veranderen. De nieuwe premier Hinzo Abe heeft dat met zoveel woorden geëist.

Al met al is er ook komende week voor de financiële markten weinig aanleiding om rustig achterover te leunen.

Wilt u iedere maandag als eerste de Glow of Sunrise ontvangen? Meldt u zich dan gratis aan op onze nieuwsbrief. Dat kan rechtsboven op deze pagina! 

Cor Wijtvliet was hij precies 11 jaar in dienst als aandelenanalist van F. van Lanschot Bankiers. Als analist legde hij er zich op toe te speuren naar trends die beleggers nieuwe mogelijkheden konden bieden. Al aan het begin van deze eeuw publiceerde hij over de beleggingsmogelijkheden van water en soft commodities als graan en maïs. Cor staat bekend om zijn brede kritische en onafhankelijke blik, die gevoed wordt door zijn welbelezendheid. In de Glow of Sunrise legt hij vooral het accent op de internationale Umwelt van Nederland. Wat staat er te gebeuren in de EU en in de VS, maar er zal ook zeker aandacht zijn voor de Opkomende Markten.

Cor Wijtvliet is in Leiden afgestudeerd als middeleeuws historicus en is later in Tilburg gepromoveerd tot economisch doctor. Naast zijn bijdragen voor de “Glow of sunrise” is Cor ook verbonden aan Compare Consult, bureau voor Performancemeting en vermogensbegeleiding. Hij is tevens als expert auteur verbonden aan het duitse Gevestor, uitgever van financiële informatie. Cor verzorgt ook diverse presentaties voor onafhankelijke vermogensbeheerders.