Goldman Sachs: "Goed moment om uit aandelen te gaan"


De bull market in aandelen zal volgend jaar aanhouden, maar het wordt langzaam tijd om defensiever te gaan beleggen en aandelen om te wisselen voor obligaties. Dat schrijven analisten van Goldman Sachs in een vooruitblik op de aandelenmarkt in 2019. De bank verwacht dat de S&P 500 index een gematigd rendement 'in de enkele cijfers' zal halen, terwijl het voor risico gecorrigeerde rendement slechts de helft van het lange-termijn gemiddelde zal bedragen.

Goldman Sachs heeft drie scenario's voor volgend jaar uitgeschreven, waarbij het meest waarschijnlijke scenario (50% kans) uitgaat van een stijging van de S&P 500 index van ongeveer 5%. Op de tweede plaats komt het negatieve scenario (30% kans) waarin de S&P 500 index onder de 2.500 punten zakt. Het derde scenario (20% kans) gaat uit van een voortzetting van de bull market met een stijging tot meer dan 3.400 punten. Analisten van de bank zijn voorzichtig met aandelen, omdat beleggers momenteel een vrij grote blootstelling aan de aandelenmarkt hebben.

"Voor aandelenbeleggers is het risico hoog en de veiligheidsmarge gering, omdat aandelen momenteel in historisch perspectief relatief hoog gewaardeerd zijn en omdat de groei van het jaarlijkse bbp zal vertragen tot 2,5% in 2019, 1,6% in 2020 en 1,5% in 2021. Particuliere beleggers, beleggingsfondsen, pensioenfondsen en buitenlandse investeerders hebben een weging in aandelen die in het 89e percentiel valt ten opzichte van historische data, terwijl de positie in cash historisch gezien op het eerste percentiel staat."

Veel aandelen, weinig cash

Uit deze cijfers kunnen we concluderen dat Amerikaanse beleggers momenteel relatief veel aandelen in hun portefeuille hebben, terwijl hun cashpositie historisch gezien op een bijzonder laag niveau staat. Met een cashpositie bedoelt men tegoeden op beleggingsrekeningen en liquide beleggingen als kortlopende Amerikaanse staatsobligaties.

Beleggers kunnen volgens de analisten van Goldman Sachs niet alleen hun cashpositie uitbreiden, ook kunnen ze kiezen voor meer defensieve aandelen van fabrikanten van levensmiddelen en telecommaatschappijen. Dit soort defensieve aandelen hebben de S&P 500 index sinds 1976 met gemiddeld 11% verslagen tijdens achttien correcties waarin de aandelenmarkt als geheel meer dan 10% onderuit ging.

Einde van de opwaartse cyclus?

Het advies van Goldman Sachs om defensiever te gaan beleggen komt niet uit de lucht vallen. In verschillende landen vlakt de economische groei af of is er zelfs al sprake van krimp. Ook stijgt de rente in de Verenigde Staten, waardoor aandelen minder aantrekkelijk worden ten opzichte van obligaties. Kijken we naar de ontwikkeling op de wereldwijde aandelenmarkten, dan moeten we ook concluderen dat het sentiment in de markt aan het veranderen is. Was er tot voor kort sprake van een ongekend optimisme op de beurs, nu is er meer en meer twijfel over de kracht van de economie.

Kijken we naar de geschiedenis, dan zien we dat opwaartse en neerwaartse fasen in de economie elkaar voortdurend afwisselen. Gaat het slecht met de economie, dat verlagen centrale banken de rente om de kredietverleningen aan te jagen. Meer kredieten leiden vervolgens tot meer productie en werkgelegenheid, totdat een punt bereikt wordt waarop de markt verzadigd is. Daarna volgt een neergaande fase, die gepaard gaat met dalende prijzen, lagere bedrijfswinsten en een stijgende werkloosheid. Zitten we al bijna in de derde fase van de cyclus?

In welke fase van de cyclus zitten we? (Bron: Wikipedia)

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines