Goud belangrijkste exportproduct van Soedan

Sinds de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan is goud het belangrijkste exportproduct van Soedan. Dagelijks zoeken 750 duizend Soedanezen in 106 verschillende kleinschalige mijnen naar het gele metaal, waarvan de opbrengst gebruikt wordt om in levensonderhoud te voorzien. Voorheen was ruwe olie het belangrijkste exportproduct, maar sinds het zuiden van Soedan onafhankelijk is geworden heeft goud deze rol overgenomen. De meeste olie werd namelijk gewonnen in het gebied dat nu Zuid-Soedan heet.

Momenteel zijn er dertien verschillende mijnbouwbedrijven in Soedan die op volle productie draaien. Dit jaar zal dat aantal toenemen tot twintig, omdat een aantal exploratiebedrijven bij de productiefase is aanbelandt. De Soedanese overheid heeft aan bijna honderd bedrijven licenties verstrekt om goud te zoeken en uit de grond te halen. De export van goud levert Soedan buitenlandse valuta op, die vervolgens gebruikt kan worden om de import van goederen mee af te rekenen.

De regering van Soedan streeft naar een goudproductie van ongeveer 50 ton in 2013, wat bij de huidige goudprijs goed is voor een omzet van $2,5 miljard. Als dat doel bereikt wordt is Soedan de derde grootste goudproducent van het Afrikaanse continent, na Zuid-Afrika en Ghana. Wereldwijd zou het land in de top 15 kunnen komen van landen met de grootste goudproductie.

De goudproductie van Soedan was vorig jaar ook al ongeveer 50 ton, maar zonder de nieuwe ontdekkingen en mijnactiviteit zou de productie diet jaar lager uitvallen. Een grote goudmijn van Ariab Mining Co, een joint venture van en Canadees mijnbouwbedrijf en de Soedanese overheid, verwacht dit jaar namelijk een daling van de productie door uitgeputte reserves aan het bodemoppervlak. Deze mijn moet dieper graven naar nieuwe reserves voordat de goudwinning weer naar het oude niveau kan stijgen.

Bron: Bullion Street