Goud nu al 1,5% van Zuid-Koreaanse reserves

Het beleid van de Zuid-Koreaanse centrale bank begint haar vruchten af te werpen, want de waarde van de goudvoorraad is door een stelselmatige aankopen toegenomen tot 1,5%. De vierde grootste economie van Azie kocht de afgelopen jaren in totaal 90 ton goud, waardoor haar totale goudreserve groeide van 14,4 naar 104,4 ton.

De centrale bank kocht in februari 20 ton fysiek goud, tegen een prijs die aanmerkelijk hoger lag dan de huidige goudprijs. De centrale bank kreeg daarvoor forse kritiek te verduren, omdat ze het goud kocht tegen veel hogere prijs. De 104,4 ton in de kluis van de BoK werd in juni gewaardeerd op $4,79 miljard, goed voor 1,5% van de totale reserves van $326,44 miljard.

De Bank of Korea besloot in 2011 goud te kopen voor risicospreiding van een portefeuille die gedomineerd wordt door buitenlandse valuta en staatsobligaties. Het aankoopprogramma heeft Zuid-Korea doen stijgen van de 56e naar de 34e plaats op de wereldranglijst. De goudvoorraad wordt niet iedere maand groter, maar als gevolg van een maandelijkse revaluatie schommelt de waarde van de Zuid-Koreaanse goudvoorraad continu. Stijgt de goudprijs, dan stijgt ook het aandeel goud op de totale balans van de centrale bank.

Een waardestijging wordt bijgeschreven op de herwaarderingsreserve van de centrale bank. Er wordt dus geen winst genomen op een stijging van de goudprijs. Een daling van de goudprijs wordt afgeschreven van de herwaarderingsreserve. Met deze manier van waarderen laat de Zuid-Koreaanse centrale bank zien dat het geen goud koopt om er geld aan te verdienen. De centrale bank heeft gezegd dat het kopen van goud past bij een lange-termijn strategie. Het Eurosysteem (centrale banken van de eurolanden) hanteert een soortgelijke herwaardering van de goudreserve. Goud wordt door steeds meer centrale banken erkend als een fundamenteel element van de totale reserves. Het is niet voor niets dat centrale banken netto steeds vaker en steeds meer goud kopen.

Bron: Bullionstreet

 

Zuid-Korea ziet goudvoorraad toenemen naar 1,5% van totale reserves