Goudprijs weer hoger dan platinaprijs

Vorig jaar was platina duurder dan goud, maar sinds het begin van dit jaar zijn de rollen weer omgekeerd. Op het moment van schrijven bedraagt de goudprijs $1.180 per troy ounce, terwijl hetzelfde gewicht aan platina voor ongeveer $1.090 van eigenaar wisselt. Begin dit jaar waren beide edelmetalen ongeveer even duur, maar sindsdien is de ‘spread’ opgelopen tot $90 per troy ounce.

De platinaprijs bereikte begin deze week het laagste niveau in zes jaar tijd en staat momenteel 9% lager dan begin dit jaar. Dat terwijl de goudprijs net onder de $1.200 per troy ounce schommelt en dus op gelijke hoogte staat als begin dit jaar.

Platina versus goud

Platina een edelmetaal dat voornamelijk in de auto-industrie wordt gebruikt. Het edelmetaal heeft specifieke eigenschappen waardoor het zeer geschikt is voor het maken van katalysatoren voor voertuigen. Daardoor is de vraag naar dit edelmetaal sterk afhankelijk van de groei van de wereldeconomie. Daar komt bij dat ook de aanbodzijde van de platinamarkt zeer grillig is, omdat een klein aantal landen verantwoordelijk is voor de totale wereldwijde mijnbouwproductie.

Vorig jaar zorgden stakingen in de platinamijnen van Zuid-Afrika en onzekerheid over sancties tegen Rusland voor een run op platina. De prijs van het edelmetaal bereikte in de zomer van vorig jaar een piek van $1.500 per troy ounce, terwijl de prijs van goud bleef steken op iets meer dan $1.300 per troy ounce. Maar nu de stakingen voorbij zijn en de verwachtingen over de economische groei naar beneden zijn bijgesteld is de vraag naar platina weer wat ingezakt. Ook het opschroeven van de productie door verschillende platinamijnen heeft een neerwaartse druk gegeven op de prijs.

Goud is vooral een monetair metaal dat veel minder gevoelig is voor schommelingen in vraag in aanbod. De bovengrondse goudvoorraden zijn zodanig groot dat een toename of afname van de wereldwijde mijnproductie geen directe schaarste kan veroorzaken. De goudprijs wordt voornamelijk gestuurd door het beleid van centrale banken, inflatieverwachtingen en geopolitieke ontwikkelingen in de wereld.

Volatiliteit

Onderstaande grafiek van Smaulgld laat in één oogopslag zien dat de goudprijs het afgelopen jaar veel constanter was dan de platinaprijs. Door de lagere volatiliteit geven veel beleggers en spaarders de voorkeur aan dit edelmetaal, maar beleggers die bereid zijn meer risico te nemen kunnen een hoger rendement behalen met de koersschommelingen van edelmetalen als zilver en platina.


Platina is weer goedkoper dan goud (Bron: Smaulgld)