Grafiek: Goud versus negatieve rente

De laatste jaren zien we een opvallend sterke correlatie tussen de goudprijs en het aantal staatsleningen met een negatieve rente. Zowel goud als staatsobligaties profiteren van een vlucht naar veilige havens en dat zien we terug in onderstaande grafiek. Tegelijk met de stijging van de goudprijs ging ook de rente op staatsleningen omlaag, waardoor meer schuldpapier 'onder nul' kwam. De paarse lijn geeft het aanbod van schuldpapier met een negatief rendement, de goudkleurige lijn de ontwikkeling van de goudprijs.

Deze grafiek is afkomstig van een nieuw rapport van de World Gold Council, waarin staat dat goud een effectieve manier is om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille. Het edelmetaal heeft niet alleen een negatieve correlatie met aandelen, ook kent het geen tegenpartij risico. Door de lage rente wordt goud daarom vaker gezien als alternatief voor staatsleningen. Dat verklaart waarom beide de laatste jaren tegelijk op gaan.

Goud versus staatsleningen met negatieve rente (Bron: World Gold Council)