Handelaren JP Morgan verdacht van manipulatie edelmetalen

Verschillende handelaren van JP Morgan zijn deze week aangeklaagd voor manipulatie van edelmetalen. Volgens de openbaar aanklager hebben de handelaren zich jarenlang schuldig gemaakt aan 'spoofing', een praktijk waarbij koop- en verkooporders worden geplaatst met als enige doel de prijs te beïnvloeden. Door deze orders te plaatsen en daarna weer te annuleren kunnen handelaren invloed uitoefenen op de prijs, een praktijk die sinds 2011 verboden is.

De handelaren zouden zich al acht jaar lang schuldig hebben gemaakt aan deze praktijken, waarmee ze op illegale wijze miljoenen binnenhaalden voor JP Morgan. De openbaar aanklager beschuldigt de handelaren van deelname aan een georganiseerde misdaad, een zware aanklacht die maar zelden wordt gebruikt in rechtszaken die betrekking hebben op financiële instellingen. Het feit dat deze praktijken zo lang door konden gaan is voor de openbaar aanklager reden om er hard in te gaan. Hieronder een passage uit de aanklacht.

"De gedaagden en anderen zouden massaal en jarenlang een plan hebben gevolgd om de markt voor futurescontracten voor edelmetalen te manipuleren en marktdeelnemers te frauderen", zo zei adjunct-procureur-generaal Brian A. Benczkowski. "Deze aanklachten mogen er geen twijfel over laten bestaan dat het ministerie zich inzet om diegene te vervolgen die het vertrouwen van het beleggende publiek in de integriteit van onze grondstoffenmarkten hebben ondermijnd."

"Smith, Nowak, Jordan en hun mede-samenzweerders zouden een ingewikkeld plan hebben opgezet om edelmetalen te verhandelen op een manier die de natuurlijke balans van vraag en aanbod negatief beïnvloedde", aldus FBI assistent-directeur William F. Sweeney Jr. van het New York Field Office van de FBI. “Niet alleen had hun vermeende gedrag invloed op de markten voor edelmetalen, maar ook op gecorreleerde markten en klanten van de bank die zij vertegenwoordigden. Zolang we dit soort illegale activiteiten op de markt blijven zien, zullen we ons blijven inzetten voor het onderzoeken en berechten van degenen die deze misdaden begaan."

Misleidende orders

Handelaren van JP Morgan worden verdacht van structurele marktmanipulatie. Door misleidende orders te plaatsen kreeg de markt onjuiste informatie over de werkelijke vraag en aanboddynamiek van de markt. Hieronder nog een passage uit de aanklacht.

De aanklacht luidt dat de beklaagden zich bezighielden met wijdverbreide spoofing, marktmanipulatie en fraude terwijl ze bij bank A aan de balie van edelmetalen werkten. Door het plaatsen van orders met de intentie om deze vóór de uitvoering te annuleren (misleidende orders) werd een poging gedaan om liquiditeit te creëren en prijzen te stimuleren in de richting van orders die ze aan de andere kant van de markt wilden uitvoeren. In duizenden opeenvolgende gevallen hebben de gedaagden en hun mede-samenzweerders naar verluidt misleidende orders geplaatst voor goud, zilver, platina en palladium futurescontracten die worden verhandeld op de New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) en Commodity Exchange Inc. (COMEX), grondstoffenmarkten die beheerd worden door de CME Group Inc.

Door misleidende orders te plaatsen probeerden de gedaagden en hun mede-samenzweerders valse en misleidende informatie over de echte vraag en aanbod voor futurescontracten voor edelmetalen in de markten te injecteren. Ook probeerden ze andere deelnemers aan die markten te misleiden en iets te laten geloven dat niet waar is, namelijk dat het zichtbare orderboek een nauwkeurige weerspiegeling vormt van marktgebaseerde krachten van vraag en aanbod. Deze valse en misleidende informatie was bedoeld om andere marktpartijen te misleiden om te reageren op de kennelijke verandering en onbalans in vraag en aanbod door futurescontracten voor edelmetalen te kopen en verkopen met hoeveelheden, prijzen en tijden die ze anders waarschijnlijk niet zouden hebben verhandeld.

Manipulatie edelmetalen

De afgelopen jaren werden verschillende banken verdacht van het manipuleren van de prijzen van edelmetalen. In een aantal gevallen hebben banken ook boetes gekregen of een schikking getroffen. Zo kreeg Barclays in 2014 een boete van £26 miljoen voor belangenverstrengeling en onregelmatigheden met betrekking tot de goudprijs fixing. De bank kon de dagelijkse fixing van de goudprijs beïnvloeden en daarvan profiteren door met voorkennis voor eigen rekening te handelen. In datzelfde jaar trof het Zwitserse UBS een schikking om de verdenking van prijsmanipulatie af te kopen.

In 2016 kreeg Deutsche Bank in de Verenigde Staten een boete van $38 miljoen opgelegd voor manipulatie van de zilverprijs. De bank maakte misbruik van haar machtspositie en de fraudegevoeligheid van de fixing, waardoor ze op onrechtmatige wijze geld verdiende ten koste van handelaren. Wel toonde de bank zich bereid mee te werken aan het onderzoek naar deze manipulatie, waar ook een aantal andere banken van verdacht werd. Daaruit kwam naar voren dat de manipulatie op veel grotere schaal werd uitgevoerd dan tot op dat moment werd aangenomen.

JP Morgan raakte in 2013 al eens verwikkeld in een rechtszaak over manipulatie van de zilverprijs. De bank werd door een groep zilverbeleggers beschuldigd van het kunstmatig laag houden van de zilverprijs. De bank won deze rechtszaak, omdat de beleggers onvoldoende konden aantonen dat zij gedupeerd werden door het handelen van de bank. Deze nieuwe rechtszaak wordt gevoerd tegen drie handelaren die verdacht worden van manipulatie, niet tegen de JP Morgan zelf.