Hedgefondsen zoeken toevlucht in goud

Verschillende grote hedgefondsen zoeken hun toevlucht in goud, omdat ze vrezen voor een hoge inflatie als gevolg van alle stimuleringsmaatregelen. Ze verwachten dat grootschalige monetaire en fiscale stimulering de inflatie zal aanwakkeren, een scenario waarin goud goed zal presteren.

Prominente hedgefondsmanagers en vermogensbeheerders als Paul Singer, Ray Dalio, David Einhorn en Crispin Odey zijn zeer positief over het edelmetaal. Ook hebben analisten van verschillende grote banken hun koersdoelen voor goud naar boven bijgesteld, waarbij ze monetaire en fiscale stimulering als belangrijkste reden noemen.

"Goud is de enige manier om te ontsnapping aan wereldwijde monetaire verruiming", zo verklaarde Odey tegenover Bloomberg. Eind maart waren futures op goud zelfs de derde grootste positie in zijn beleggingsportefeuille. Vermogensbeheerder Paul Singer van Elliott Management noemde het edelmetaal begin deze maand nog "één van de meest ondergewaardeerde bezittingen". Zijn fonds wist het eerste kwartaal met een winst van 2% af te sluiten, ondanks de grote daling van de aandelenmarkt. Mede dankzij koerswinst op goud wist hij toch een positief rendement te behalen.

'Cash is trash'

Ray Dalio van Bridgewater Associates is al langer positief over goud. Begin dit jaar zei hij op het World Economic Forum dat goud onderdeel moet zijn van een goed gespreide beleggingsportefeuille. Hij benadrukte dat centrale banken goud aanhouden als ultieme reserve en adviseert beleggers al jaren om 5 tot 10 procent van het belegde vermogen in goud aan te houden. Begin dit jaar adviseerde hij beleggers zelfs om minder cash aan te houden, "Cash is trash". Hij verwacht dat meer vermogen bij een negatieve rente van staatsobligaties naar goud zal verschuiven.

Zijn advies om goud te kopen pakte dit jaar goed uit, want het edelmetaal deed het dit jaar veel beter dan andere beleggingen. Voor dit jaar is het tot op heden zelfs de best presterende veilige haven, zo blijkt uit onderstaand lijstje van de World Gold Council. De goudprijs ging in maart even mee naar beneden, maar wist net zo snel weer te herstellen. In euro's steeg de goudprijs naar recordhoogte, terwijl het edelmetaal in dollars de hoogste koers sinds 2012 bereikte. Het edelmetaal profiteert niet alleen van een vlucht naar veilige havens, maar ook van de angst voor inflatie die leeft onder beleggers.

Goud is dit jaar de best presterende veilige haven (Bron: World Gold Council)

Is de situatie nu anders dan 2008?

Volgens Singer kan de goudprijs door de extreem lage rente en 'fanatieke geldontwaarding' door centrale banken zelfs meerdere keren over de kop gaan. Ook Dalio denkt dat de goudprijs flink zal stijgen door het uitzonderlijk ruime monetaire beleid van centrale banken. Vergelijkbare voorspellingen kwamen na de financiële crisis van 2008, toen centrale banken en overheden ook grootschalige stimulering aankondigden. Ook toen vreesden beleggers hoge inflatie, maar die bleef uiteindelijk uit. Wel bleek het edelmetaal toen een goede belegging, want de prijs steeg in 2011 tot een record van $1.920 per troy ounce.

De angst voor inflatie is door alle stimuleringsmaatregelen van centrale banken terug op het netvlies van de belegger. Toch is er nog geen sprake van hoge inflatie. Integendeel, sinds de coronacrisis zijn de inflatieverwachtingen alleen maar verder gedaald. De coronacrisis heeft een deflatoir effect op de economie, omdat er sprake is van economische vraaguitval. In combinatie met de hoge schuldenlast van bedrijven en huishoudens zet dat de prijzen juist onder druk. Ook zal de vraag naar krediet door de crisis afnemen, wat betekent dat er minder geld in de economie komt.

Toch is de vrees voor geldontwaarding niet onterecht. Centrale banken hebben hun monetaire beleid versoepeld en nemen steeds meer extreme maatregelen om de economie te ondersteunen. Ook vervaagt de grens tussen monetair en fiscaal beleid door verdere uitbreiding van alle stimuleringsprogramma's. De effectiviteit van het beleid van centrale banken staat of valt met het vertrouwen dat de markt heeft in deze instituten. Het gevaar bestaat dat centrale banken hun hand uiteindelijk overspelen en mensen het vertrouwen in de waarde van het geld verliezen. In dat geval is en blijft goud de ultieme hedge.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines