Hoeveel goud is er per hoofd van de bevolking?


Hoeveel goud is er per hoofd van de bevolking? Dat is een vraag die lastig te beantwoorden is, omdat minder dan 20% van al het goud in de wereld in handen is van centrale banken en instituten als het IMF, de ECB en de BIS. Het meeste goud in de wereld bestaat uit sieraden, ornamenten en beleggingsgoud, edelmetaal dat in private handen is.

Via de website van de World Gold Council verzamelden we de meest recente cijfers van de vijftig landen met de grootste goudvoorraden. Ook verzamelden we statistieken over het aantal inwoners van deze landen. Het resultaat is de volgende grafiek, die in een oogopslag laat zien waar de hoeveelheid goud per hoofd van de bevolking het grootst is.

Niet geheel opvallend gaat Zwitserland aan de leiding, waar ongeveer 8,5 miljoen inwoners op een publieke goudvoorraad van 1.040 ton zitten. Dat is omgerekend 123 gram goud, omgerekend bijna vier troy ounce goud! Libanon komt op een tweede plaats met 47,5 gram, terwijl Duitsland de derde plaats invult met omgerekend 41,9 gram per hoofd van de bevolking.

Veel goud in Europa

Kijken we naar de top tien, dan zien we dat Europese landen bijzonder goed vertegenwoordigd zijn. Op de vierde plaats komt Italië met 41 gram, gevolgd door Portugal (37,3 gram), Nederland (36 gram) en Oostenrijk (32,6 gram). De Verenigde Staten heeft met 8133,5 ton de grootste publieke goudvoorraad ter wereld, maar verdeeld over ruim 320 miljoen inwoners is dat niet meer dan 24,9 gram per hoofd van de bevolking. Daarmee komt de VS op de negende plaats in het lijstje van grootste goudvoorraden per hoofd van de bevolking.

Opvallend is hoe groot de kloof is tussen de Westerse landen en de opkomende economieën in Azië. Rusland heeft voor iedere inwoner 11,5 gram goud opzij gelegd, terwijl dat in China en India respectievelijk maar 1,3 en 0,4 gram is. Daar staat tegenover dat het private bezit van goud in deze landen naar verhouding veel groter is dan in de Westerse wereld.

Zou je de totale hoeveelheid goud in de wereld (ongeveer 185.000 ton) delen door de totale wereldbevolking van ongeveer 7,5 miljard mensen, dan kom je uit op een gemiddelde van ongeveer 24 gram per persoon. Daar zitten verschillende landen met alleen hun publieke goudvoorraden al boven!


Welke land heeft meeste goud per capita?