In reactie op het FD van 28 april.
<<IMAGE_RIGHT>>Goudmarkt eenzijdig belicht

Afgelopen zaterdag werd de belegger in goud gewaarschuwd voor een op handen zijnde crash.

Echter kan worden betwijfeld of de analyse methodieken zoals die in het artikel werden voorgesteld wel geschikt zijn voor goud. Onderzoek naar de dagelijkse koersbeweging van goud wees uit dat in de afgelopen tien jaar een vermogensverlies van 75% was opgetreden indien goud dagelijks bij de Amerikaanse beursopening werd aangekocht en diezelfde dag bij beurssluiting weer werd verkocht.

Ook kunnen niet alle Centrale banken over een kam worden geschoren. Westerse Centrale banken waren in de jaren negentig verkopers van goud. Aziatische en Zuid-Amerikaanse Centrale banken, welke grote handelsoverschotten hebben, zijn nu kopers van goud. Rusland, Turkije en Mexico kochten in maart 2012 alleen al bijna 2% van de jaarlijkse goudmijnproductie. Weloverwogen treden deze banken op als kopers (ook tegen de huidige prijzen), daar waar Westerse banken zich weinig actief tonen.

Voorts lijkt er geen sprake van een goudhype onder particuliere beleggers. De stemming is zelfs redelijk gematigd. De meeste beleggers welke inspelen op de prijsontwikkeling van goud doen dit middels ETF’s, futures of trackers. Dat zullen ook de beleggers zijn die bij een relatief kleine correctie hard worden geraakt omdat deze producten –door ondermeer de stop outs- ze met lege handen achterlaat. Beleggers in fysiek goud hebben hier geen last van, zij kopen op correcties overwegend bij, net als tijdens de correctie van september 2011. Het lijkt er dan ook op dat fysieke beleggers in goud het metaal meer waarde toekennen dan enkel de prijs in Euro’s.

Jaap Raijmans