India wil goud kopen ontmoedigen met obligaties


De regering van India wil goud kopen ontmoedigen met nieuwe goudgedekte obligaties, zo schrijft de Economic Times of India. Spaarders kunnen op deze manier hun ongebruikte juwelen, goudbaren en gouden munten uitlenen aan de bank en daar rente over ontvangen. Spaarders krijgen in ruil voor het goud dat ze naar de bank brengen een certificaat, waarmee ze na afloop van de overeenkomst hun geld of goud weer op kunnen vragen.

Er ligt naar schatting 20.000 ton aan goud bij Indiase huishoudens, edelmetaal dat niet op de markt komt omdat Indiërs het beschouwen als een soort appeltje voor de dorst. Door een aantrekkelijke rente te bieden zullen wellicht meer Indiers overwegen goud terug te brengen naar de bank, maar het is de vraag hoe hoog die rente moet zijn. Eerdere pogingen van de Indiase overheid en centrale bank om het ‘passieve’ goud weer in circulatie te brengen hadden vrij weinig succes.

Indiërs zijn zeer gehecht aan hun goud en weten dat het waardeverlies van de roepie doorgaans veel groter is dan de rente die banken geven voor spaartegoeden. Indiers hebben door de decennia geleerd dat de veiligheid van fysiek goud groter is dan de veiligheid van een munt die door de centrale bank bijgedrukt kan worden en die banken als krediet in omloop kunnen brengen.

Betalingsbalans

Dat is tot groot ongenoegen van de regering, want die zien liever dat het geld gebruikt worden voor productieve investeringen in de reële economie. In plaats daarvan zet de bevolking vele geld om in goud, dat in grote hoeveelheden geïmporteerd moet worden uit het buitenland. Die import drukt op de betalingsbalans van India. Kenners beweren dat de import van goud met een kwart omlaag kan als meer Indiërs hun goud bij de bank inleveren in ruil voor een schuldpapier dat rente oplevert.

Om deze constructive ook voor banken aantrekkelijk te maken wordt goud voortaan ook volledig meegenomen als kapitaal dat de bank nodig heeft om aan haar kapitaalverplichtingen te voldoen. Wat er precies gebeurt met het goud dat de bevolking naar de bank brengt, dat blijft onduidelijk. Aan het einde van de looptijd zullen de meeste Indiërs hun goud toch weer terug willen hebben. Dat betekent dat er feitelijk niets gedaan wordt aan de effectieve vraag naar goud.

Alleen als banken een rente bieden die veel hoger ligt dan de inflatie heeft het project kans van slagen. Anders zullen Indiers gewoon goud blijven kopen, edelmetaal dat hen nog nooit in de steek heeft gelaten.


India wil goud kopen ontmoedigen met obligaties