Jim Sinclair: “Handel in fysiek goud zal papiergoud vervangen”


Goudanalist Jim Sinclair is van mening dat de goudprijs in de toekomst bepaald zal worden door de handel in fysiek goud. Momenteel wordt de prijs nog bepaald door de handel in contractuele verplichtingen, ook wel ‘papiergoud’ genoemd.

De werkelijkheid is dat papiergoud niet hetzelfde is als fysiek goud en daar zal men vroeg of laat achter komen, zo stelt Sinclair. Hij suggereert dat het grootste aanbod van goud al bovengronds aanwezig is en dat de futuresmarkt om die reden overbodig is geworden.

“Het meeste goud is in handen van de superrijken en centrale banken. Die hebben de afgelopen decennia goud verzameld, omdat ze bewust waren van de toekomst van zowel goud als geld. Als ze er genoeg van hebben kunnen ze de frauderende goudmanipulators in één keer van zich af schudden… Door uitlevering van fysiek metaal te vragen en de handel in papiergoud te beëindigen.

Fysiek goud moet geëmancipeerd worden van het papiergoud, wat eigenlijk geen goud is. De sleutel is de goudvoorraad van de Comex. Deze voorraad is in een significante neerwaartse trend terechtgekomen.”


De daling van de goudprijs kon de vraag naar goud niet afremmen. Integendeel, de prijsdaling van papiergoud zorgde voor een opleving van de handel in fysiek goud. “De goudbanken denken dat ze machtig genoeg zijn om de vraag naar fysiek goud af te remmen door meer papier aan te bieden. Deze keer zitten ze ernaast”, aldus Sinclair.

Volgens goudkenner Sinclair heeft de introductie van het ‘bail-in’ concept het denken van de spaarders veranderd. “Men zal niet meer met een gerust gevoel een aanzienlijk bedrag storten op een bankrekening. De deposito’s en spaarproducten die banken verkopen zijn de laatste producten die je als intelligent persoon in je portefeuille wilt hebben“, zo legt Sinclair uit.

Jim Sinclair, die zich sinds kort ook over Freegold gelezen heeft, vervolgt zijn betoog:

“Iedereen weet dat dit economische herstel op hoop en leugens gebouwd is. Ook weet iedereen dat het balanstotaal van de grote Amerikaanse banken een product is van boekhoudkundige regels, die banken in staat stelt hun blootstelling aan derivatenhandel te waarderen tegen een geheel willekeurige prijs.