'Palladium blijft platina verslaan in 2019'

Ook dit jaar zal de prijs van palladium meer stijgen dan die van platina, zo verwacht onderzoeksbureau Metals Focus. De reden daarvoor is een aanhoudend tekort aan palladium, terwijl de markt voor platina opnieuw een overschot kent. Het onderzoeksbureau verwacht dat de platinaprijs dit jaar licht zal dalen tot gemiddeld $875 per troy ounce, terwijl voor palladium een prijs van gemiddeld $1.490 per troy ounce wordt verwacht.

Eerder dit jaar steeg de palladiumprijs naar een record van bijna €45.000 per kilo. Sindsdien is de prijs weer wat gedaald, maar het edelmetaal is nog steeds duurder dan goud. De platinaprijs daarentegen bereikte vorig jaar een dieptepunt van minder dan €22.000 per kilo. Dat is relatief goedkoop voor een edelmetaal dat historisch gezien meestal duurder was dan goud.

Prijs palladium is het afgelopen jaar sterk gestegen

Vraag en aanbod

De meest voor de hand liggende verklaring voor deze prijsontwikkelingen is de verhouding tussen vraag en aanbod. Metals Focus verwacht dit jaar een overschot van 630.000 troy ounce aan platina en een tekort van 574.000 troy ounce voor palladium. Daar komt bij dat er vanuit de auto-industrie meer vraag is naar het laatstgenoemde edelmetaal, omdat dat overwegend wordt toegepast in benzine-auto's. Deze auto's zijn vanwege strengere milieu-eisen populairder dan dieselauto's.

Een bijkomend voordeel voor beleggers is dat de bovengrondse voorraden van palladium de laatste jaren zijn afgenomen. Daardoor is er nu minder aanbod om het tekort op te vullen, met als gevolg dat de prijs stijgt. Vooral het afgelopen jaar is de palladiumprijs sterk gestegen, zoals bovenstaande grafiek laat zien.

Tekort aan palladium

Metals Focus verwacht dat de mijnbouwproductie van beide edelmetalen dit jaar zal toenemen. Voor platina gaat het om een stijging van 3%, terwijl men voor palladium een toename van 5% voorziet. Toch is dat niet genoeg om de fundamentele onbalans in de markt te herstellen. Ook een toename van aanbod uit recycling is niet voldoende, met als gevolg dat de prijzen van beide edelmetalen dit jaar waarschijnlijk verder uit elkaar zullen lopen.

Metals Focus verwacht overschot platina en tekort palladium (Bron: Metals Focus

Disclaimer: Goudstandaard geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.