Reacties op de column 'Monetaire soevereiniteit is een illusie'

De column over de monetaire soevereiniteit van Nederland die eind mei in de nieuwsbrief verscheen maakte veel reacties los bij lezers. Niet iedereen deelt de mening dat de invoering van een eigen munt weinig voordelen zal opleveren voor de Nederlandse economie. We hebben een aantal van deze reacties en de bijbehorende antwoorden van Frank Knopers voor u gebundeld. Veel leesplezier!

Beste Frank,

wat als er (weer)  een universele 'waarde' is zoals goud. Dan is er een 'standaard' waartegen alle andere waarden, zoals alle 'spullen' en soevereine valuta, dan 'gewogen' kunnen worden tegen een waarde-standaard, verheven boven 'alles'?

(moet wel eerst het huidige geld 'devalueren' tot hun echte waarde (3 cent op de euro?)

Bitcoin begint die rol ook al een beetje te spelen, zal pas serieus worden bij een marktwaarde vergelijkbaar met goud, moet bitcoin nog wel 'even' doorgroeien!

Het wordt binnenkort een spannende tijd!

Groet Henk Jurriën


Beste Henk Jurriën,

Dank voor je mailtje. Ik merk dat deze column veel reacties oplevert, het is dus een onderwerp waar ik meer over kan schrijven. Voor wat betreft je opmerking over een universele waardestandaard als goud, dat lijkt me een heel mooi streven om de economie te disciplineren en de marktwerking te verbeteren.

Voormalig Federal Reserve voorzitter Greenspan heeft daar in 1966 een heel mooi stuk over geschreven, waarin hij de link legt tussen het hebben van een solide monetaire standaard op basis van goud en economische vrijheid. Misschien heeft u die al gelezen, anders kan ik die u van harte aanbevelen.

https://www.goudstandaard.com/nieuws/alan-greenspan-goud-en-economische-vrijheid-1966/

Kijken we naar de ontwikkeling van de monetaire basis ten opzichte van de goudprijs, dan zien we dat de goudprijs nog steeds bijzonder laag staat. Willen we goud op een of andere manier weer gaan gebruiken om schulden te vereffenen, dan is een veel hogere goudprijs gerechtvaardigd. Met de kennis dat geld over de lange termijn altijd waarde verliest blijf ik dus positief over het bezit van goud als vorm van spaargeld en als verzekering tegen een financiële of monetaire crisis. Verschillende centrale banken doen dat ook.

Voor wat betreft virtuele munten, ik volg deze markt met veel belangstelling. Ik ben vooralsnog terughoudend om er veel geld in te stoppen, maar ik begrijp wel waarom mensen er iets in zien. Het biedt een interessante dynamiek, omdat het net als goud niet gehinderd wordt door sancties of economische blokkades. Voor landen als Iran en Venezuela kan het dus interessant zijn om transacties in Bitcoin te doen, maar ook voor individuen als de financiële repressie en de censuur in de wereld verder toeneemt (wat wel mijn verwachting is).

Met vriendelijke groet,

Frank Knopers


Geachte heer Knopers,

Ik heb uw artikel van vandaag aandachtig gelezen.

Wat betreft de zinsnede over de verkiezingen van donderdag moet ik de opmerking kwijt dat uw gevolgtrekking dat de meerderheid van de bevolking voor meer Europese integratie zou zijn iets te voorbarig is. De meerderheid van de minderheid die zich bij het stemlokaal heeft gemeld misschien wel, maar wat de anderen (59%) betreft waarschijnlijk niet. Tegenstanders van de Europese eenheid konden wel eens massaal zijn weggebleven van de stembus. Ikzelf bijvoorbeeld doe aan deze poppenkast nooit mee en ik ken er velen. Dat er Euro-critische partijen meededen wil nog niet zeggen dat een tegenstander van het Europese gedoe daar automatisch op zou moeten stemmen. We hebben twee volksraadplegingen gehad over de EU en in beide gevallen was meer dan 60% tegen een verdergaande Europese eenheid. Degenen die donderdag gekozen zijn nemen plaats in een zeer goedbetaalde zetel om vijf jaar mee te doen aan dit circus zonder betekenis. In goed Nederlands is hier sprake van baantjesjagers. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom niet-Eurofiele partijen als de PVV, de SP, de PvdD en het FvD daaraan meedoen, behalve dan om minderbegaafde partijgenoten aan een goed inkomen te helpen.

Dan nog een opmerking over de uw opvatting over monetaire soevereiniteit. U schrijft over vrij-zwevende munten. In het verleden was er sprake van vaste wisselkoersen binnen een bepaalde bandbreedte. Wanneer die bandbreedte niet meer houdbaar was, werd herschikt. De gulden ging dan meestal gelijk met de DM enkele procenten omhoog en andere munten enige procenten omlaag. Dan kon de Slang weer een jaar (of iets langer) vooruit en was er dus weer sprake van vaste wisselkoersen. Door de gemeenschappelijke munt is dat nu onmogelijk, waardoor de toestand onhoudbaar wordt. Wij kunnen het ongekende handelsoverschot van 130 miljard (7.000 euro per inwoner per jaar!) niet verzilveren en lopen zelfs het risico (vandaag bekend geworden) dat de VS extra invoerheffingen gaat opleggen vanwege een kunstmatig te laag gehouden munt. Daar heeft president Trump volkomen gelijk in. We moeten onmiddellijk uit de euro en met een eigen munt verder. Die kan dan met ongeveer 40% worden opgewaardeerd, waarna die munt weer aan de euro kan worden gekoppeld voor een zekere tijdsduur. Op die manier krijgt iedere Nederlander er heel veel koopkracht bij en worden eindelijk onze vlijt en zuinigheid in meer welvaart omgezet. De Middellandse Zeelanden houden hun eigen broek maar op!

Ik ben niet Euro-realistisch, ook niet Euro-kritisch en zelfs niet Euro-sceptisch. Nee ik ben Anti-Euro en wel voor 300%, altijd geweest! Ik heb ook altijd op partijen gestemd die tegen de Europese ellende-bende waren en zijn. Aan mij heeft het dus niet gelegen dat we nu in de welvaartsval zijn gelopen.

Met vriendelijke groet, Jan Jansen


Beste heer Janssen,

Dank voor uw reactie. Het is inderdaad goed mogelijk dat er onder de niet-stemmers veel mensen zitten die zich niet kunnen vinden in het Europese samenwerkingsproject en die uit protest helemaal niet stemmen. Ik weet nog wel dat er in Nederland een grote meerderheid tegen de Europese grondwet heeft gestemd. De relatief lage opkomst van de Europese verkiezingen kan inderdaad een vertekend beeld geven, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Voor wat betreft de monetaire soevereiniteit: Het handhaven van een wisselkoers binnen een bepaalde bandbreedte impliceert ook dat je als centrale bank continu moet reageren op de ontwikkelingen op de valutamarkt en dat dit al een enorme beperking geeft in de bewegingsvrijheid van het monetaire beleid. Daar komt bij dat het stelselmatig devalueren van een munt binnen een muntslang het vertrouwen in de valuta geen goed zal doen. Investeerders zullen dan wel twee keer nadenken voordat ze gaan beleggen in een bepaald land. Dat valutarisico verdwijnt met een gemeenschappelijke valuta.

Een ander voordeel van de euro is dat het overheden beperkt in hun mogelijkheid om staatsschulden via devaluaties weg te inflateren. Het dwingt een bepaalde discipline af die wat mij betreft juist erg gezond is. Het zijn de slechte investeringen en de hoge staatsschulden die landen als Italië en Griekenland in de problemen brachten. Ik gun de bevolking daar ook een overheid die haar begroting op orde houdt en dus niet via de achterdeur het spaargeld van de mensen afpakt middels een devaluatie van de munt.

Voor wat betreft het verrekenen van de handelsbalans tussen Europese landen. Waarschijnlijk doelt u dan op de enorme onbalans in het TARGET2 systeem. Dat is een heel interessant vraagstuk voor de komende jaren. Ik heb verschillende dingen gelezen over de mogelijkheid om deze boekhoudkundige tekorten en overschotten eens in de zoveel tijd te vereffenen met monetair goud. Europese landen hebben naar verhouding erg veel goud en zouden het edelmetaal tegen een hogere koers kunnen inzetten om de balans te vereffenen. Dit kwam zelfs nog terug in de standpunten van de Christenunie - SGP voor de Europese verkiezingen!

Zo lang Europese landen samen door één deur kunnen zal het TARGET2 systeem denk ik niet veranderen, maar als er een moment komt dat we de rekening moeten vereffenen, dan zal goud daar zeer waarschijnlijk een rol in gaan spelen.

Als Nederland uit de euro stapt verliezen we de toegang tot een omvangrijke en liquide kapitaalmarkt. Juist daardoor kan een land als Nederland vandaag de dag zo goedkoop lenen. Investeerders zullen denk ik eerder in euro schuldpapier willen beleggen dan in schuldpapier dat in guldens is uitgedrukt. Als de nieuwe Nederlandse valuta inderdaad - zoals u zegt - met 40% opgewaardeerd kan worden, dan kan het alsnog de moeite waard zijn.

Met vriendelijke groet,

Frank Knopers 


L.S.,

Ik lees altijd met veel interesse Uw artikels in de wekelijkse mail.

Deze keer lijkt het mij dat de feiten aantonen dat : Monetaire soevereiniteit een illusie is niet waar is.

De landen in de EU die een eigen valuta hebben behouden en NIET zijn meegegaan in de Euro, hebben een veel grotere economisch groei als de Euro Landen.

De Euro momenteel is sterk in de gevaren zone gekomen.

Het rijkste land van Europa wordt betwist door Zwitserland en Noorwegen.

Beide landen zijn geen lid van de EU, en hebben een eigen valuta.

Noorwegen is nu de grootste belegger op deze wereld, met het olie en gas fonds waar alle opbrengsten in gaan van de lie en gas velden.

In plaats van triljarden schulden heeft Noorwegen een fonds van meer dan 1 triljard.

59 % van de verkochte Auto's de afgelopen maand waren electrisch.

Noorwegen was al het groenste land van deze Wereld.

Noorwegen heeft al jaren electrische bussen rijden gemaakt in China.

Deze fabriek heeft in Chenzen alleen meer dan 16000 electrische bussen rijden.

In London rijden sinds 3 jaar electrische dubbeldekkers op proef.

China verkoopt wereld wijd.

Als deze proef slaagt in de komende 2 jaar worden er 200 electrische dubbeldekkers in China besteld.

De EU slaat ook in het beleid voor groene energie de plank volledig mis.

Engeland is de enige die enorme vooruitgang heeft geboekt.

Recent met mooi weer werden voor meer dan 72 uur de kolencentrales op non actief gezet.

Schotland is het eerste land ter wereld waar getijde energie wordt opgewekt.

Wij hebben de Ooster Schelde.

Verschil tussen eb an vloed zo'n anderhalve meter.

Totaal geen verkeer door de afsluitdam van de Oosterschelde.

Getijde energie….ik denk dat onze regering geeneens weet wat dit is.

De EU in Brussel heeft hier ook kennelijk geen notie van.

In het kanaal bij Frankrijk, Normandie, is het verschil tussen eb en vloed 13 meter...

De Noorse regering is al anderhalf jaar bezig met electrische vliegtuigen.

Talloze korte routes van minder dan 100 km worden electrisch gevlogen in de nabije toekomst.

Als conslusie denk ik dat we ons in slaap laten sussen door onze regering en de EU over handel en een eigen valuta.

Mee doen met de Euro en als een struisvogel je kop in het zand steken, zal echt geen nieuwe handel aantrekken.

Het monetair beleid van de Euro landen is ronduit desastreus, en leidt onherroepelijk tot een nog veel grotere crisis dan in 2007 en 2008.

De schulden lasten van regeringen and burgers in hypotheken zijn astronomisch gegroeid.

met vriendelijke groet

André van Baalen


Beste heer van Baalen,

Dank voor uw reactie. U noemt een aantal verschillende dingen, die zal ik apart beantwoorden.

Ten aanzien van de euro. Het is waar dat Noorwegen en Zwitserland er economisch beter voor staan dan de meeste eurolanden, maar het is de vraag in hoeverre zij dat te danken hebben aan de eigen munt. Zo haalt Noorwegen heel veel inkomsten uit olie en gas, waardoor ze in een luxe positie verkeren die de meeste Europese landen niet hebben. Van hun totale export van $106 miljard per jaar komt meer dan de helft voor rekening van olie en gas. Zonder deze inkomsten is hun economie een stuk minder sterk. Wel moet ik ze meegeven dat ze het veel slimmer hebben aangepakt dan Nederland door de opbrengsten in een staatsfonds te stoppen. Dat hadden wij ook moeten doen met de gasbaten.

Voor wat betreft Zwitserland is het ook lastig vergelijken. Dit land staat wereldwijd bekend als veilige haven voor vermogen, waardoor het welvaartsniveau daar hoger ligt. Het land hanteert ook een streng immigratiebeleid, waardoor je alleen het land in komt met een goede opleiding en een goede baan. Dat maakt de verzorgingsstaat minder kostbaar dan in andere landen. Hier spelen dus ook andere factoren mee dan alleen maar de valuta.

Kijken we naar de Zwitserse franc, dan zien we ook nadelen aan het hebben van een eigen munt. Door een kapitaalvlucht wordt de munt zo duur dat bedrijven moeite hebben om te concurreren met het buitenland. De centrale bank probeert die vlucht naar de franc tegen te houden door de rente verder te verlagen, waardoor je als spaarder al negatieve rente hebt. Volledige monetaire vrijheid hebben ze ook daar dus niet...

Voor wat betreft de ontwikkelingen in China, daar lopen ze in bepaalde opzichten zeker voor op ons. Qua infrastructuur en transport doen ze daar dingen die hier in Europa moeilijk van de grond komen. Wat mij betreft is dat een onderdeel waarop wij als Europa gezamenlijk veel meer kunnen bereiken. Een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen lijkt me een goede investering, evenals het aansluiten van spoorlijnen en havens op de Chinese zijderoute.

Dit is wel een interessant documentaire over de Chinese infrastructuur: https://www.geotrendlines.nl/documentaire-chinese-infrastructuur/

Voor wat betreft energiebeleid valt er ook nog genoeg te doen. Er wordt al gewerkt aan een soort Europees stroomnet om de energieproductie van windmolenparken en zonnepanelen beter af te stemmen op die van bijvoorbeeld waterkrachtcentrales in Scandinavië. Ook dat is iets wat je op Europees niveau kunt aanpakken, net als de aanleg van de Nord Stream 2 pijpleiding.

Om terug te komen bij de euro: Het is lastig te voorspellen wat er gaat gebeuren als je daadwerkelijk de muntunie verlaat, maar ik denk dat de nadelen veel groter zijn dan de voordelen. Beter is denk ik om de muntunie verder te versterken, maar dat vereist ook verdere politieke en economische integratie.

Met vriendelijke groet,

Frank Knopers