Rente Amerikaanse staatsleningen naar 2,9%

De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar steeg deze week naar 2,9% en bereikte daarmee het hoogste niveau in vier jaar. Zorgen over een oplopende inflatie als gevolg van het nieuwe fiscale stimuleringsprogramma van president Trump en nieuwe renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank maken beleggers nerveus en duwen de rente omhoog, een effect wat ook zijn weerslag heeft op obligatiemarkten elders in de wereld.

Zo blijkt ook de Duitse 10-jaars rente in rap tempo te stijgen, ondanks het feit dat er van de ECB geen renteverhoging wordt verwacht en Duitsland haar begroting de laatste jaren wel op orde heeft gebracht. Accepteerden beleggers in de zomer van 2016 nog een negatieve rente om voor tien jaar geld aan de Duitse overheid uit te lenen, nu vragen ze daar bijna 0,8% voor.

Japanse rente stabiel

Ook de rente op Japanse staatsobligaties laat een opvallend patroon zien. Van een negatieve rente is ook in Japan geen sprake meer, maar tegelijkertijd komt de rente ook niet boven de 0,1%. Zelfs nu de rente elders in de wereld sterk oploopt blijft de Japanse rente vlak. Dat komt omdat de Bank of Japan sinds oktober 2016 een doelstelling van nul procent heeft vastgesteld voor staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar. Komt de rente daar te ver boven, dan intervenieert de centrale bank door staatsobligaties op te kopen.

Het is dus goed mogelijk dat de Japanse centrale bank opnieuw de geldkraan heeft opengedraaid om te voorkomen dat de rente verder zou stijgen. Een hogere rente is problematisch voor de met schulden overladen Japanse economie. Alleen de Japanse staatsschuld is al 250% van het bbp, meer dan twee keer zoveel als de meeste Westerse economieën. Een oplopende rente betekent dat het duurder wordt om te lenen, wat op termijn een negatieve impact kan hebben op huishoudens, bedrijven en overheden. Tegelijkertijd betekent de stijgende rente een verbetering van de dekkingsgraad voor pensioenfondsen.

Rente op Amerikaanse staatsleningen naar hoogste niveau in vier jaar (Grafiek via @Schuldensuehner)