Spaargeld komt in beweging door negatieve rente

Door de lage rente wijken steeds meer spaarders uit naar alternatieven voor de spaarrekening. Op het moment van schrijven is de spaarrente bij alle grote banken al 0%, terwijl banken voor tegoeden boven de €250.000 al een negatieve rente hanteren. Dat betekent dat het steeds minder interessant wordt om veel spaargeld aan te houden. Boven de €50.000 betaal je vermogensbelasting over spaargeld, terwijl bedragen boven de €100.000 niet meer gedekt zijn door het depositogarantiestelsel.

Het is dus steeds minder aantrekkelijk om geld voor een langere tijd op een spaarrekening te laten staan. Uw koopkracht daalt dan niet alleen door vermogensbelasting, maar ook door inflatie. Centrale banken en overheden hebben door de coronapandemie ongekende steunmaatregelen genomen, waardoor de geldhoeveelheid (volgens de ruimere M2 definitie) in een jaar tijd met een kwart is toegenomen. Een dergelijke stijging hebben we de afgelopen anderhalve eeuw nog niet eerder gezien. Deze cijfers gelden voor de Verenigde Staten, maar ook elders in de wereld nam de geldgroei ongekende proporties aan.

Geldhoeveelheid neemt explosief toe (Bron: Federal Reserve)

Reële angst voor inflatie

De combinatie van extreme geldgroei en een stagnerende economie leidt volgens gangbare economische theorie altijd tot inflatie. Door de deflatoire effecten van de crisis zien we de inflatie nog niet overal terug, maar de verwachting is dat deze de komende jaren verder zal oplopen. Zeker als de economie herstelt van de coronacrisis en mensen weer meer geld uitgeven. De omloopsnelheid van het geld zal toenemen, wat betekent dat de koopkracht van het spaargeld nog sneller daalt. Centrale banken, die prijsstabiliteit horen te bewaken, zullen dan niet direct ingrijpen. Zowel de ECB als de Federal Reserve hebben namelijk aangegeven dat ze tijdelijk een hogere inflatie zullen tolereren.

In 2008 lanceerden centrale banken ook al grootschalige monetaire stimuleringsprogramma's. Ook toen was er angst voor inflatie. Die hoge inflatie bleef toen uit, omdat het extra geld niet in de reële economie terechtkwam. Het vond zijn weg naar overtollige reserves in het banksysteem, buiten het bereik van consumenten en bedrijven. Heel anders is de situatie met de coronacrisis, want nu komt er wel meer geld in de reële economie. Het geld gaat nu via steunprogramma's van overheden rechtstreeks naar consumenten en bedrijven. De begrotingstekorten van overheden worden indirect gefinancierd door centrale banken. Met het opkopen van staatsobligaties houden ze de rente laag en zorgen ze ervoor dat landen bijna gratis kunnen lenen.

Alternatieven voor spaargeld

Het is altijd verstandig om wat geld achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven, maar voorbij dat punt zijn steeds minder redenen om vermogen op de spaarrekening te laten staan. Met het vooruitzicht van een hogere inflatie is het veel aantrekkelijker om spaargeld aan het werk te zetten, bijvoorbeeld door het te beleggen in vastgoed voor de huurinkomsten of in aandelen voor het dividend. Ook merken we dat steeds meer mensen beleggen in edelmetalen. De laatste maanden zien we bij Goudstandaard steeds meer nieuwe klanten die fysiek goud of zilver kopen als alternatief voor spaargeld.

Fysiek goud en zilver leveren net als spaargeld geen rente op, maar daar staat tegenover dat u ook geen tegenpartijrisico heeft. Wanneer een bank omvalt of er ongelukken gebeuren in geldsysteem kun u over edelmetalen beschikken. Edelmetaal is een vorm van vermogen die u buiten het financiële systeem kunt bewaren. Dat steeds meer mensen goud ontdekken als alternatief voor spaargeld blijkt ook wel uit de prijsstijging. In 2020 steeg de goudprijs met 14,4%, terwijl het edelmetaal de afgelopen twintig jaar gemiddeld bijna 8% per jaar in waarde steeg. Dat is meer dan de gemiddelde spaarrente over dezelfde periode.

De verwachting is dat de rente nog langdurig laag zal blijven en mogelijk zelfs nog verder zal dalen. Dat betekent dat meer spaargeld uiteindelijk in beweging komt en zijn weg zal vinden naar aandelen en tastbare beleggingen als vastgoed, grond en edelmetalen. Daardoor leveren edelmetalen op de lange termijn waarschijnlijk een hoger rendement op dan spaargeld. Met een record van bijna €400 miljard aan spaartegoed dat geen rente oplevert ziet het vooruitzicht voor edelmetalen er nog steeds gunstig uit.

Klik hier om goud te kopen

Klik hier om zilver te kopen

Disclaimer: Goudstandaard geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.