Tekort aan platina houdt aan in 2015

De markt voor platina zal ook in 2015 te kampen hebben met een tekort, zo schrijft het World Platinum Investment Council (WPIC) in haar nieuwste kwartaalrapport. De productie van platinamijnen zal dit jaar beduidend hoger liggen dan in 2014, maar tegelijkertijd neemt ook de industriële vraag naar het edelmetaal toe. Dat betekent dat 2015 het derde jaar op rij is waarin de vraag naar platina groter is dan het aanbod.

De onbalans werd in 2013 veroorzaakt door een grote vraag naar platina via exchange-traded funds en in 2014 door een staking van vijf maanden in de platinamijnen van Zuid-Afrika. Daardoor zijn de bovengrondse voorraden van platina sinds 2012 gekrompen van 4,14 naar 2,77 miljoen troy ounce. Het tekort voor dit jaar wordt geschat op 235.000 troy ounce, waardoor de bovengrondse platinavoorraden verder zullen krimpen tot 2,53 miljoen troy ounce tegen het einde van dit jaar.

Productie platina herstelt in 2015

Dit jaar voorziet het WPIC een hogere productie van platina dan vorig jaar, mits grote stakingen in de mijnen uitblijven. De grootste producent van dit edelmetaal is Zuid-Afrika met een aandeel van bijna 70% in de wereldwijde productie. De nummers twee en drie zijn Zimbabwe en Rusland, die gezamenlijk ongeveer 20% van de wereldwijde productie voor hun rekening nemen. Door de stakingen in 2014 in Zuid-Afrika het vorig jaar viel de productie daar veel lager uit, met een wereldwijd tekort tot gevolg.


Productie platina komt voornamelijk uit Zuid-Afrika, Rusland en Zimbabwe

Industriële vraag neemt toe

Aan de vraagzijde van de markt voorziet het WPIC ook een toename. Een toenemende vraag naar auto’s in met name de opkomende markten zorgt voor een grotere vraag naar het edelmetaal, dat een vitaal onderdeel vormt voor de productie van katalysatoren. Ook ziet het instituut een verschuiving richting zwaardere motoren en diesels waar meer platina voor gebruikt wordt.


Wereldwijde vraag naar platina per categorie

Gaan beleggers meer platina kopen?

De grote vraag is hoeveel platina beleggers dit jaar zullen kopen. Dit is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van platinaprijs en daar kan het WPIC moeilijk een voorspelling over doen. De cijfers van 2013 en 2014 laten zien dat de vraag zeer grillig is. Kochten exchange-traded funds in 2013 ongeveer 900.000 troy ounce aan platina, in 2014 was dat nog maar 215.000 troy ounce.

De vraag naar fysiek platina is nog kleiner, zo schrijft de WPIC in haar kwartaalverslag. In 2014 werd er wereldwijd 35.000 troy ounce aan platinabaren en platina munten verkocht aan beleggers.

Over het World Platinum Investment Council

Het World Platinum Investment Council (WPIC) is een nieuw instituut dat in november 2014 door verschillende grote platinamijnen werd opgericht. Het instituut heeft als doel beleggers beter te informeren over de platinamarkt en is in dat opzicht vergelijkbaar met de World Gold Council voor de goudmarkt en het Silver Institute voor de zilvermarkt.