“Tekort aan platina houdt voorlopig aan”


De platinamarkt kende dit jaar een tekort van 885.000 troy ounce en zal ook de komende twee jaar te maken hebben met een onbalans tussen vraag en aanbod. Dat schrijven marktanalisten in een rapport van het nieuwe World Platinum Investment Council (WPIC). Deze belangengroep voor de platina-industrie werd onlangs door zes verschillende platinamijnen opgericht met als doel (institutionele) beleggers te informeren over de laatste ontwikkelingen op de platinamarkt.

Het tekort van 885.000 troy ounce aan platina heeft slechts een beperkte impuls gegeven aan de platinaprijs, wat volgens onderzoekers te maken heeft met de afbouw van bovengrondse voorraden. Volgens marktanalisten is de bovengrondse voorraad platina door de onbalans tussen vraag en aanbod gedaald van 4,14 miljoen troy ounce in 2012 naar 2,56 miljoen troy ounce nu.

De daling van de voorraad is het gevolg van een chronisch productietekort. In 2012 was er volgens Johnson Matthey al sprake van een tekort van 400.000 troy ounce en ook vorig jaar oversteeg de vraag het aanbod. De problemen zitten vooral aan de aanbodzijde van de markt, want als gevolg van stakingen in de platinamijnen van Zuid-Afrika lag een groot deel van de wereldwijde productie enige maanden stil. Waren er geen stakingen geweest, dan was er naar schatting 1,3 miljoen troy ounce meer platina op de markt gekomen en was er dus sprake geweest van een overschot.

“We verwachten dat de vraag groot zal blijven, waardoor de bovengrondse voorraden verder afgebouwd zullen worden”, zo verklaarde onderzoeker Beresford Clarke van onderzoeksbureau SFA. Welke invloed dat op termijn heeft voor de platinaprijs durft Clarke nog niet te zeggen.

De volgende illustratie uit het rapport van het World Platinum Investment Council laat zien dat platina voornamelijk gebruikt wordt in de auto-industrie (41%) en voor de productie van juwelen (38%). Opvallend is dat er dit jaar veel minder platina gekocht werd als belegging. Was dat vorig jaar nog goed voor 11% van de totale vraag, dit jaar wordt het aandeel geschat op slechts 2%.

 

De vraag naar platina zal in 2015 naar schatting met 6% dalen tot 8 miljoen ounce. De WPIC verwacht een stijgende vraag vanuit de auto-industrie en van juweliers, maar die stijging wordt teniet gedaan door een verwachte afname van de beleggingsvraag.

Lees ook: