Trump: "Federal Reserve moet rente fors verlagen"

De Amerikaanse president Trump blijft de druk op de Federal Reserve verhogen. In een verklaring tegenover de media zei hij dat de centrale bank de rente deze week fors moet verlagen. Ook wil hij dat de centrale bank per direct stopt met het afbouwen van haar balans. 

Trump uitte kritiek op het monetaire beleid van de centrale bank, omdat hij van mening is dat de rente veel te snel verhoogd werd. Daarmee zou de centrale bank onder leiding van Jerome Powell het herstel van de economie in gevaar brengen. Trump zei daar het volgende over:

"Naar mijn mening hebben ze de rente te vroeg en te snel verhoogd, waardoor ik op achterstand ben gezet. Gelukkig heb ik de economie zo sterk gemaakt dat niets ons zal tegenhouden. De Fed had het veel makkelijker kunnen maken. Ik wil graag een grote verlaging zien. Ook wil ik zien dat de monetaire verkrapping gelijk wordt stopgezet."

"Het verhogen van de rente en het tegelijkertijd afbouwen van de balans was volgens mij een grote vergissing. Ik denk dat de Dow Jones 10.000 punten hoger had kunnen staan en de economische groei op 4%. Ik ben zeer teleurgesteld in de Fed, ik denk dat ze te snel gehandeld hebben."

Federal Reserve in een hoek

De Amerikaanse centrale bank zit momenteel in een lastige situatie, omdat de markt verschillende signalen afgeeft. Op basis van de economische groei en de lage werkloosheid lijkt een hogere rente gepast, zeker in verhouding tot de gemiddelde beleidsrente over de langere termijn. Aan de andere kant worstelt de Federal Reserve met een dalende prijsinflatie, wat ruimte geeft voor een renteverlaging.

Naast deze binnenlandse factoren spelen ook de internationale kwesties mee. Zo wil Trump graag een zwakkere dollar, omdat de Amerikaanse economie daardoor meer concurrerend wordt. Ook China heeft baat bij een verruimend monetair beleid in de Verenigde Staten, omdat veel Chinese bedrijven leningen in dollars moeten doorrollen. Lukt dat niet, dan kan de Chinese bankensector verder in de problemen komen.

Jerome Powell en de rest van het FOMC panel moeten dus een lastige afweging maken, waarin zowel economische als politieke factoren een rol spelen. De verwachting is dat er een renteverlaging van 25 basispunten komt, maar de markt houdt ook rekening met een grotere rentestap van 50 basispunten.