Trump laat begrotingstekort VS verder oplopen

De Amerikaanse regering wil de komende jaren flink meer geld uitgegeven om de economie te stimuleren, zo blijkt uit de nieuwe begroting die begin deze week door president Trump gepresenteerd werd. Door een combinatie van belastingverlagingen en nieuwe investeringen in onder andere infrastructuur en het leger zal het begrotingstekort volgend jaar voor het eerst sinds het begin van de financiële crisis weer boven de $1 biljoen uitkomen.

Daar blijft het niet bij, want de komende jaren wil de regering structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De staatsschuld zal daardoor naar verwachting in het jaar 2028 de $30 biljoen passeren.

Eind vorig jaar ondertekende Trump nog een pakket van $1,5 biljoen aan belastingverlagingen om de economie een stimulans te geven. Een van de belangrijkste maatregelen uit dit pakket is de verlaging van het belastingtarief voor bedrijven van 35 naar 21 procent, een maatregel waar volgens Trump ook de middenklasse sterk van zal profiteren.

Hij verwacht dat er door de belastingverlaging ook meer geld bij de werknemers terecht zal komen en dat meer bedrijven door de lagere belastingdruk zullen besluiten om hun productiecapaciteit in de Verenigde Staten uit te breiden. Dat betekent meer werkgelegenheid in de Verenigde Staten.

Amerikaanse begrotingstekort schiet volgend jaar omhoog tot crisisniveau (Bron: Oxford Economics)

Begrotingstekort loopt verder op

Trump laat het begrotingstekort verder oplopen om de economie te stimuleren, maar veel economen vragen zich af of dat wel een verstandig beleid is. De Amerikaanse economie groeit de laatste jaren weer en de vrees is dat nog meer stimulering zal leiden tot oververhitting van de economie. In plaats van dat overheid nu op de rem trapt zet ze de voet juist op het gaspedaal, waardoor de lonen kunnen stijgen en de inflatie verder zal oplopen.

De financiële markten anticipeerden al op het fiscale stimuleringsprogramma van de regering Trump, want de rente op Amerikaanse staatsleningen met een looptijd van tien jaar is sinds december al opgelopen van 2,4% naar meer dan 2,8%. Het is dan ook de vraag in hoeverre het buitenland bereid zal zijn de Amerikaanse tekorten te financieren. De Chinese kredietbeoordelaar Dagong verlaagde in januari de kredietstatus van de Verenigde Staten van A- naar BBB+, omdat ze vraagtekens zetten bij de houdbaarheid van het ruime fiscale beleid van deze Amerikaanse regering.

Amerikaanse staatsschuld stijgt binnen tien jaar naar $30 biljoen (Bron: Zero Hedge)