Uitbreiding assortiment: Platina en Palladium

Afgelopen maanden kregen wij geregeld de vraag of wij naast goud en zilver ook andere edelmetalen konden leveren. Om hier gehoor aan te geven hebben wij onze webshop sinds deze week uitgebreid met platina en palladium baren en munten.

Platina

In tegenstelling tot goud en zilver zijn wij in de Westerse wereld pas sinds de vroeg moderne tijd bekend met platina. Het edelmetaal wordt voornamelijk gebruikt voor juwelen en in katalysatoren in dieselmotoren. Traditioneel is de autoindustrie de grootste afnemer van de jaarlijkse productie. De vraag vanuit de sieraden industrie maakt de afgelopen jaren een inhaalslag. De verwachting is dat in 2013 39% van de wereldwijde vraag naar platina gebruik is in katalysatoren komt. Ongeveer 32% van de vraag kwam voor rekening van de sieradenindustrie. In 2007 was dat nog 51% vanuit de autoindustrie en 26% voor juwelen. Het grootste gedeelte van de nieuwe vraag naar juwelen komt vanuit China. Ongeveer 75% van de jaarlijkse productie wordt gemijnd in Zuid-Afrika.

Palladium

Palladium werd pas aan het begin van de 19e eeuw ontdekt en de jaarlijkse productie wordt voor meer dan 70% verbruikt door de autoindustrie. Bijna 80% van de jaarlijkse productie komt uit Rusland en Zuid-Afrika.

Zowel platina als palladium zijn primair industriële metalen, waarvan de vraag zeer sterk meebeweegt met de stand van de economie. Wanneer men verwacht dat de wereldwijde economische activiteit zal verminderen als gevolg van de crisis, dan zal ook de vraag naar platina en palladium terugvallen. Een overschot in deze markten kan de prijs sterk onder druk zetten, totdat deze dichtbij of beneden de productiekosten ligt.

 


Bekijk hier ons aanbod van platina en palladium. Het aanbod is nog beperkt maar wij kunnen op aanvraag meer producten leveren of platina en palladium aanbieden in combinatie met opslag.