Verenigd Koninkrijk wil uitbetaling salaris in goud verbieden


In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe wet aangenomen die bedrijven verbiedt om personeel in goud uit te betalen. Met deze nieuwe maatregel probeert de regering "moreel weerzinwekkende" belastingontduiking te bestrijden. Volgens een panel van belastingexperts is het uitbetalen van werknemers in fysiek goud een slinkse methode om belastingen te omzeilen en de intenties van de regering te frustreren.

Met de komst van deze nieuwe wet kan de Britse belastingdienst voor het eerst direct actie ondernemen tegen bedrijven en werknemers die fysiek goud gebruiken als vorm van salaris. Volgens de belastingdienst hebben sommige accountants compleet nieuwe constructies bedacht, waarbij het salaris van werknemers door middel van een reeks aan- en verkooptransacties van goud wordt gemaskeerd.


Belastingontduiking

Volgens de Britse belastingexperts bestaan er al veel langer constructies om de inkomstenbelasting te omzeilen, waarbij personeel in contanten of in waardevolle goederen wordt uitbetaald. Door een deel van het salaris in gouden munten uit te betalen valt het geregistreerde inkomen lager uit en wordt er effectief minder belasting afgedragen dan wat wettelijk verplicht is.

Volgens het Britse panel van belastingexperts dat onderzoek doet naar belastingontduiking zijn er geen goede redenen te bedenken om personeel in goud uit te betalen, anders dan het ontduiken van de belastingplicht. "Had men contant geld gebruikt in plaats van goud, dan was er anders dan een besparing van de transactiekosten geen substantieel verschil voor de werkgever of werknemer. [...] Naar ons oordeel zijn de stappen waar goud bij betrokken is abnormaal en misleidend", zo lezen we in het rapport.

Britse belastingdienst verbiedt betaling salaris in goud (Bron: Gov.uk)


Criminalisering van goud

Dat de overheid maatregelen neemt om belastingontduiking aan te pakken is logisch, maar deze maatregel van de Britse overheid suggereert dat goud alleen voor onrechtmatige doeleinden wordt gebruikt. Overheden hebben steeds meer geld nodig om hun verzorgingsstaat te financieren en willen daarom meer mogelijkheden om het inkomen en vermogen van haar eigen bevolking te belasten. Dat is ook een van de redenen waarom overheden het bezit van contant geld en goud vaak ontmoedigen en criminaliseren. Deze vormen van vermogen kunnen buiten het financiële systeem bewaard en gebruikt worden.

Met nieuwe wetgeving als deze wordt goud neergezet als een middel om belastingen te ontduiken, maar daarmee gaat men voorbij aan alle andere argumenten om vermogen in edelmetalen aan te houden. Veel mensen die goud kopen doen dat om hun vermogen te beschermen tegen geldontwaarding of tegen het risico dat banken omvallen en spaartegoeden in gevaar komen. En laten we ook niet vergeten dat overheden in sommige landen veel meer belastinginkomsten mislopen door de fiscale constructies die grote bedrijven maken om zo min mogelijk belasting te betalen. Waarschijnlijk gaat dat om veel grotere bedragen dan die paar bedrijven die hun personeel zwart uitbetalen en die dat toevallig doen door middel van gouden munten.