Volgens deze indicator kan de goudprijs nog verder stijgen


Vorige week bereikte de goudprijs in euro's het hoogste niveau in een jaar tijd, gesteund door hoge inflatiecijfers in de VS. Deze week zakte de koers weer wat, nadat bekend werd dat Jerome Powell een tweede termijn krijgt als president van de Amerikaanse centrale bank. In dollars gemeten zakte de prijs van het edelmetaal deze week onder de $1.800 per troy ounce. Is de prijsstijging daarmee voorbij?

Beleggers maken zich al enige tijd zorgen over verder oplopende inflatie in de VS. De prijzen van goederen blijven stijgen door hogere energieprijzen en logistieke problemen. Desondanks blijft de Amerikaanse rente laag. De laatste maanden zien we wel een stijging van de 10-jaars rente, maar die valt in het niet bij de snelheid waarmee de inflatie oploopt. Daardoor verliest geld in een steeds hoger tempo haar koopkracht.

Goudprijs versus rente

Vorige week publiceerden we op Goudstandaard al een uitgebreide analyse van Jan Nieuwenhuijs over de correlatie tussen goudprijs en rente. Daaruit blijkt dat de prijs van het edelmetaal meebeweegt met de reële rente. Dat is de rente na correctie voor inflatie. Is de rente bijvoorbeeld 2%, maar de inflatie 6%, dan bedraagt de reële rente -4%. Per jaar verliest u dan per saldo 4% aan koopkracht.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van deze reële rente over de afgelopen jaren zien. Sinds eind 2018 is deze gestaag gedaald van +1% tot -1%. In dezelfde periode steeg de goudprijs van $1.200 naar $1.800 per troy ounce, een stijging van maar liefst 50%. Deze stijging is voor een belangrijk deel te verklaren door de ontwikkeling van de rente. Daalt de reële opbrengst van staatsobligaties, dan wordt goud kopen aantrekkelijker.

Sterke correlatie tussen reële rente en de goudprijs (Bron: St. Louis Fed)

Goudprijs naar $2.000 per troy ounce?

De laatste maanden is de rente op staatsobligaties wat opgelopen, maar de inflatie is in deze periode veel harder gestegen. Zo steeg de inflatie in de VS in oktober naar 6,2%, het hoogste niveau sinds 1990. Dat betekent dat het geld sneller aan koopkracht verliest en dat het dus aantrekkelijker is om goud te kopen. Zeker bij een negatieve reële rente, want goud heeft geen negatieve rente.

Zetten we de goudprijs af tegen de huidige reële rente, dan zien we dat er nog steeds een kloof te overbruggen is. Als we de trend van de laatste jaren doortrekken, dan zou de goudprijs bij de huidige reële rente nog verder kunnen stijgen tot $2.000 per troy ounce. Of dat echt gebeurt hangt natuurlijk af van de inflatieverwachtingen, maar ook van externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan een verandering in het monetaire beleid van centrale banken of een geopolitieke schok. Als centrale banken hun steunprogramma's afbouwen kan de goudprijs ook weer onder druk komen te staan.

Disclaimer: Goudstandaard geeft geen beleggingsadvies en dit artikel moet dan ook niet als zodanig worden beschouwd. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines