Voorraden Europese goud-ETF's naar recordhoogte


De totale goudvoorraad van Europese ETF's steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar een record van 1.121,4 ton. De laatste jaren kenden deze beleggingsproducten in Europa een sterke opmars, omdat beleggers alternatieven zoeken voor de spaarrekening. In drie jaar tijd is de totale voorraad edelmetaal in ETF's zelfs bijna verdubbeld. De uitzonderlijk lage rente is de belangrijkste reden voor beleggers om goud te kopen, maar ook geopolitieke onzekerheid en zorgen over het financiële systeem maken goud aantrekkelijk.

Volgens de laatste cijfers van de World Gold Council hebben Europese goud-ETF's inmiddels een marktaandeel van 45% van alle goud-ETF's wereldwijd. Drie jaar geleden was dat nog maar 35%. Kijken we naar het marktaandeel van Noord-Amerikaanse ETF's, dan zien we een daling van tien procentpunt. Het zwaartepunt van de goudmarkt verschuift dus meer naar Europa, waar beleggers steeds meer edelmetaal kopen.

Europese marktaandeel is de laatste jaren sterk toegenomen (Bron: World Gold Council)

Europese beleggers blijven goud kopen

In de Verenigde Staten is de belangstelling voor goud de laatste jaren sterk afgenomen, maar dat geldt niet voor Europa. De schuldencrisis barstte in Europa een paar jaar later uit dan in de Verenigde Staten. Bovendien is ook de rente hier veel lager dan in de VS. Zo ligt de Amerikaanse 10-jaars rente rond de 2,5%, terwijl de Duitse 10-jaars rente rond de 0% schommelt. Door de lage rente levert spaargeld geen rendement op, waardoor spaarders en beleggers vaker naar alternatieven zoeken.

Onderstaande grafiek laat zien dat goud-ETF's de laatste jaren vooral in Duitsland een grote vlucht hebben genomen. Dat komt niet alleen door die lage rente, maar ook doordat goud-ETF's daar sinds september 2015 onder dezelfde gunstige belastingregels vallen als fysiek goud. Duitse ETF's zagen tussen 2016 en 2018 een instroom van 218,3 ton edelmetaal. Ook in het Verenigd Koninkrijk nam de belangstelling voor goud-ETF's toe, geholpen door de onzekerheid over de Brexit en de waardedaling van het Britse pond.

Goudvoorraden Europese goud-ETF's naar record (Bron: World Gold Council)

Wereldwijde goudvoorraden in ETF's (Bron: World Gold Council)

Minder vraag naar goudbaren en munten

De World Gold Council constateert dat meer Europese spaarders en beleggers weer kiezen voor beleggen in ETF's in plaats van fysiek goud. Terwijl de voorraden van ETF's de laatste jaren flink zijn toegenomen is de vraag naar munten en baren in Europa juist licht gedaald. Nog steeds wordt er veel meer beleggingsgoud verkocht dan voor de kredietcrisis, maar tegelijkertijd veel minder dan in de recordperiode van 2008 tot en met 2011.

Deze cijfers laten zien dat beleggers nog altijd veel edelmetaal kopen, maar dat ze dat vaker doen via een beleggingsrekening. Goud-ETF's zijn net zo gemakkelijk te verhandelen als aandelen, maar bieden niet de zekerheid van fysiek edelmetaal. Niet alleen heb je tegenpartij risico, ook is er vaak geen mogelijkheid van fysieke uitlevering.

Wilt u edelmetalen opslaan? Via Aunexumsafe kunt u edelmetalen veilig bewaren en behoudt u wel de optie van fysieke uitlevering. Klik voor meer informatie op deze link.