Vooruitblik op week 39 - Post tapering
De afgelopen week werd gedomineerd door de bijeenkomst van the Federal Open Market Committee (FOMC) van de Fed. Wat iedereen verwachtte gebeurde niet. De beslissing om een begin te maken met de afbouw van het monetaire verruimingsprogramma werd uitgesteld. Blijkbaar was het comité van oordeel, dat de nadelen voor de economie nog steeds groter zijn dan de voordelen. De wereld mag niet vergeten, dat Ben Bernanke een groot kenner is van de Grote Depressie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Aan het einde van dat decennium stonden zijn verre voorgangers voor een gelijksoortige beslissing: wel of niet stoppen met de Keynesiaanse stimulering van de economie. Ze besloten het te doen. Het gevolg was, dat de economie bijna onmiddellijk weer terug zakte in de recessie. Zoiets wil Bernanke natuurlijk niet op zijn geweten hebben. Bij twijfel niets doen zal zijn motto geweest zijn. Daar komt nog bij, dat zijn beoogde opvolger, Janet Yellen, nog helemaal niets wil weten van een afbouw. Voor haar is het nog veel te vroeg. Het kan best zijn, dat het tijdperk Yellen afgelopen week is aangebroken.

Heel Nederland was uiteraard in de ban van de Miljoenennota 2014. Onderliggend was er absoluut geen prettige boodschap. Volgens het Centraal Planbureau keert de groei in 2014 terug, maar het bureau houdt wel heel erg veel slagen om de arm. Bij de geringste tegenwind verdwijnt de groei als sneeuw voor de zon. Ook 2014 wordt waarschijnlijk opnieuw een rough ride, zoals de Amerikanen dat zeggen. Een bijzonder probleem voor premier Rutte is, dat minder dan 10% van de Nederlandse bevolking hem nog gelooft.

Duitse verkiezingen
Dit weekeinde zal Europa in het brandpunt van de belangstelling verkeren. De Duitsers gaan naar de stembus. De uitkomst is belangrijk voor de toekomst van de Eurozone. Hoe je het ook draait of keert, maar onze Oosterburen bepalen het tempo en het ritme van de economische en financiële ombouw van Europa. De prangende vraag is of de huidige coalitie van CDU/CSU en FDP in het zadel blijft. Als de verkiezingsuitslag in Beieren een vingerwijzing kan zijn, dan halen de liberalen de kiesdrempel niet. De meest waarschijnlijke nieuwe combinatie is die van CDU/CSU en de socialistische SPD.

Brussel hoopt stiekem op deze Grand Coalition, omdat de SPD warmere gevoelens koestert voor de Eurozone en voor de periferie. Het is nog maar de vraag of dit verwachtingspatroon terecht is. De geschiedenis leert, dat deze combinatie vaak niet de meest gelukkige is. Beide partijen wantrouwen elkaar hartgrondig en dat is geen basis voor een gelukkig huwelijk. Uiteindelijk zal dit dan ten koste van Europa gaan.

Natuurlijk is er meer in Europa dan alleen mevrouw Merkel en Peer Steinbrück. Op maandag en dinsdag komen onderzoeken naar buiten, die moeten bevestigen dat Europa inderdaad de weg omhoog is ingeslagen. Op maandag presenteert de Nationale Bank van België haar maandelijks onderzoek naar het ondernemersklimaat in dat land. De samenstelling van de Belgische economie is die van Europa in het klein. Positieve ontwikkelingen bij onze zuiderburen zijn in tweede instantie terug te zien in de rest van Europa. Een dag later verschijnt in Duitsland de Ifo-index. Die zal vertellen hoe het gesteld is met het ondernemersklimaat in Duitsland. Het is bijna onnodig om te zeggen, dat alles wat in Duitsland gebeurt van belang is voor de rest van Europa. Duitsland is en blijft de locomotief van de economie van het oude continent.

Overigens wordt er in beide gevallen slechts op een beperkte verbetering van het klimaat gerekend. Ja, het gaat allemaal de goede richting in, maar het zou wel wat sneller mogen gaan.

Post tapering
Het wordt een drukke week voor de Fed watchers in de VS. De hele week trekken centrale bankiers door het land om toespraken te houden. Hun woorden zullen dit keer met nog meer aandacht en toewijding bestudeerd worden. De markt wil graag het naadje van de kous weten over het hoe en waarom van de beslissing van afgelopen week. Die werd weliswaar met veel gejuich ontvangen op de financiële markten, maar de twijfel steekt alweer de kop op. De beslissing van de Fed is een indicatie, dat het herstel in de VS niet dat momentum heeft wat nodig en gewenst is. Dat is des te zorgelijker omdat het Congres binnenkort weer gaat discussiëren over het schuldenplafond. De politieke
tegenstelling en in de VS zijn zo groot, dat politici bereid lijken om de economie van het land te offeren op het altaar van het eigen gelijk.

Hoe de economie er voor staat, zal aanstaande donderdag duidelijk worden. Dan komt de derde herziene schatting van de groei over het tweede kwartaal naar buiten. In de loop van de week verschijnen er heel veel cijfers over de gezondheid van de huizenmarkt. Die liet in augustus een behoorlijke terugval zien. Dat was voor een deel te wijten aan de snel oplopende hypotheekrente, maar ook aan de dreigende crisis rond Syrië en een eventueel militaire ingrijpen door de VS.
De bekende S&P/Case Shiller index laat naar verwachting een stijging zien van meer dan 12% in vergelijking met dezelfde maand in 2012.

Woensdag komen er cijfers over de ontwikkeling van de zogeheten duurzame goederen. Op het eerste gezicht laten die een daling zien. Dat is de schuld van Boeing, dat de afgelopen maand minder toestellen verkocht dan in juli. Onderliggend zal er een bescheiden groei te zien zijn, die past bij een traag groeiende economie.

Azië
Er komt deze week weinig nieuws uit Azië. Op maandag moet de HSBC Manufacturing PMI bevestigen, dat het met de groei in China inderdaad de goede kant op gaat. Aan het einde van de week komen er uit Japan cijfers over de inflatie. Het is een van de doelstellingen van de huidige regering om in 2015 een inflatieniveau te bereiken van 2%. Zijn er al tekenen, die wijzen op naderende stijging?

Cor Wijtvliet was 11 jaar in dienst bij F. van Lanschot Bankiers als aandelenanalist. Al aan het begin van deze eeuw publiceerde hij over de beleggingsmogelijkheden van water en soft commodities als graan en maïs. Cor staat bekend om zijn brede kritische en onafhankelijke blik, die gevoed wordt door zijn welbelezenheid. Cor is ook verbonden aan Compare Consult, bureau voor Performancemeting en vermogensbegeleiding. Hij is tevens als expert auteur verbonden aan het Duitse Gevestor, uitgever van financiële informatie.

Cor Wijtvliet is binnenkort spreker op het seminar 'Bescherm uw toekomst'. Wilt u een seminar bijwonen? Kijk dan hier verder...