Vooruitzicht op week 44 - Trage verbetering
De afgelopen week likten vooral Republikeinse politici hun wonden. Zij zijn door het grote publiek aangewezen als de schuldigen van de twee weken durende shutdown. Inmiddels is internationaal de discussie opgelaaid wat de consequenties kunnen zijn voor de positie van de dollar als reservevaluta.

Ondertussen vallen de bedrijfsresultaten niet tegen. De uitkomsten zijn gemiddeld 4,8% beter dan verwacht. Die verrassing is uiteraard ook te danken aan het deskundig omlaag praten van het verwachtingspatroon door bedrijven zelf. Wat zeer te wensen overlaat, is de omzetontwikkeling. Dat geldt zowel voor de VS als voor Europa. Dit wijst erop, dat het economisch herstel nog steeds zwak is.
Daar kregen we trouwens deze week in Europa het bewijs van gepresenteerd met tegenvallende cijfers uit Frankrijk en Duitsland. In Nederland weigert een zwaar belaste consument nog steeds de portemonnee te trekken.

Geen verrassing van de Fed
Dinsdag en woensdag vergadert de Federal Open Market Committee (FMC) van de Fed. Niemand verwacht een herhaling van de verrassing van september. Toen kwam de FOMC met de toch wel verpletterende mededeling dat de Bank niet zou gaan afbouwen. Vooral de ontwikkeling op de arbeidsmarkt liet te wensen over. Daar is het sinds september niet beter geworden. Afgelopen week liet een mager banencijfer zien en een geschokt consumentenvertrouwen. Dat alles maakt de kans klein, dat de FOMC besluit te gaan taperen.

De kans dat zulks dit jaar nog gaat gebeuren, lijkt verwaarloosbaar. Woensdag kan blijken, dat de groei over het derde kwartaal vertraagd is tot pakweg 2%. Dat was nog 2,5% in het 2de kwartaal. Trouwens de verwachtingen voor het lopende kwartaal zijn evenmin opwindend. Door de Shutdown is er tenminste 0,25% van de groei afgeschaafd.
Waarschijnlijk gaat de Fed de beslissing om te gaan afbouwen uitstellen naar 2014. Eerst moet de discussie over het schuldenplafond zijn afgerond en er moet ook duidelijkheid zijn of er een nieuwe ronde Sequester komt. Dat is een onzalig totaal willekeurig bezuinigingsprogramma, dat ook in 2013 de groei geschaad heeft.

Uiteraard verschijnen er deze week weer cijfers over de huizenmarkt. De huizenprijzen zijn afgelopen jaar met maar liefst 12% gestegen. Dat klinkt imponerend, maar de gemiddelde prijs voor een huis ligt nog steeds 20% onder de piek van 2006. Dat neemt niet weg, dat de groei erop de huizenmarkt een beetje uit raakt. De hypotheeklasten groeien sneller dan het inkomen echt kan dragen. Cijfers op maandag en dinsdag zullen het beeld van een geleidelijke vertraging bevestigen.

Ook in de VS ziet de consument zich gedwongen het rustig aan te doen. Donderdag komen er cijfers, die opnieuw zullen laten zien, dat het gemiddeld inkomen in de VS amper of niet stijgt.

De ISM Manufacturing Index sluit op vrijdag de week af. Dit onderzoek zal laten zien, dat de industrie in de VS het redelijk doet. Maar ook hier geldt dat het allemaal wat beter zou kunnen. De motor draait stationair. Dat is alles. Al met al wordt het een week die weinig verrassingen in petto heeft. Of het moet zijn, dat Apple op maandag alsnog de beleggerswereld verbaasd doet staan. Andere grote namen die deze week hun cijfers presenteren zijn Facebook, General Motors en Exxon Mobile.

Werkloosheid
Aanstaande donderdag presenteert Europa cijfers over de werkloosheid. Er zijn naar schatting 19 miljoen Europeanen zonder werk. Dat komt neer op 12% van het arbeidspotentieel. Het mag dan wat beter gaan in dit deel van de wereld, maar dat is onvoldoende om dit grote leger aan werk te helpen.

Evenals in de VS gaat ook in Europa de economische ontwikkeling met heel kleine stapjes voorwaarts. Dat zal opnieuw blijken als de Europese Commissie de zogeheten Economic Sentiment Indicators (ESI) publiceert. Die zullen laten zien dat het ondernemersvertrouwen nog steeds aardig in tact is, maar van een opvallende verbetering zal geen sprake zijn. Dat wisten we al, omdat de meeste PMI uitkomsten van afgelopen week een kleine verzwakking lieten zien.

Niet alleen het ondernemerssentiment is verre van optimaal, ook de kredietverlening laat te wensen over. Deze week publiceert de ECB haar zogeheten Bank Lending Survey. Daaruit zal blijken, dat vooral bedrijven weinig krediet opnemen. Hun investeringsbereidheid is gewoonweg nog gering. Trouwens, de bereidheid van banken om krediet te verschaffen laat ook nog steeds te wensen over. Kortom, ook hier is de trend langzaam en met kleine stapjes. De euforie over het herstel begint snel weg te ebben. Het doet allemaal heel bleekjes aan.

Aan de overkant van het kanaal gaat het er heel anders aan toe. Daar begint de groei van de werkgelegenheid meer en meer op stoom te komen. Dat vertaalt zich in een groeiend consumentenvertrouwen en dito consumentenbestedingen. Cijfers op maandag en vrijdag zullen deze trend bevestigen. De loonontwikkeling laat ook in het Verenigd Koninkrijk (VK) zeer te wensen over, Voorlopig compenseert de groei van het aantal inkomens per huisgezin deze tekortkoming.

Overigens is het in het VK ook niet alles koek en ei. Ook hier nemen nog teveel bedrijven een afwachtende houding aan en investeren nog te weinig.
Het is helaas het thema van deze week. Het gaat beter, maar alles gaat wel heel erg traag.

Cor Wijtvliet was 11 jaar in dienst bij F. van Lanschot Bankiers als aandelenanalist. Al aan het begin van deze eeuw publiceerde hij over de beleggingsmogelijkheden van water en soft commodities als graan en maïs. Cor staat bekend om zijn brede kritische en onafhankelijke blik, die gevoed wordt door zijn welbelezenheid. Cor is ook verbonden aan Compare Consult, bureau voor Performancemeting en vermogensbegeleiding. Hij is tevens als expert auteur verbonden aan Bullionmedia B.V., uitgever van financiële informatie.