Wat is het vooruitzicht voor de goudprijs in 2021?

Goud heeft in 2020 geprofiteerd van ongekende steunmaatregelen door centrale banken en overheden. Door de coronacrisis zochten meer spaarders en beleggers hun toevlucht in edelmetalen. Ook profiteerde goud van de historisch lage rente, waardoor spaargeld bijna niets meer oplevert. In dollars steeg de goudprijs vorig jaar met bijna 25%, het beste resultaat in tien jaar tijd. Weet het edelmetaal deze positieve trend in 2021 vast te houden?

Volgens de World Gold Council ziet het vooruitzicht voor goud er nog steeds gunstig uit. Eind vorig jaar overheerste de stemming onder beleggers dat het ergste van de coronacrisis voorbij was, maar nu komen er steeds meer signalen die het tegendeel bewijzen. Door de verlenging van lockdown maatregelen zullen meer bedrijven in de problemen komen, waardoor de economische schade zal toenemen. Steunmaatregelen van overheden en centrale banken kunnen dit  gedeeltelijk opvangen, maar brengen wel nieuwe risico's met zich mee. Denk aan oplopende begrotingstekorten en het vooruitzicht van meer inflatie.

Goud: Meer rendement bij minder risico

Onder deze omstandigheden blijft het aantrekkelijk om goud te bezitten. Het edelmetaal combineerde in 2020 een hoog rendement met een minimaal neerwaarts risico. Gedurende het jaar was de zogeheten drawdown, de maximale koersdaling, slechts een paar procent. Daarmee was goud minder risicovol dan aandelen, waarvan de koersen in februari en maart nog hard onderuit gingen. Op het dieptepunt stonden de aandelenkoersen zelfs meer dan 30% lager dan aan het begin van het jaar. Amerikaanse staatsobligaties kenden het laagste risico, maar leverden ook veel minder rendement op dan goud.

Risico en rendement van verschillende beleggingen in 2020 (Bron: World Gold Council)

Van papiergoud naar fysiek goud

Kenmerkend voor de goudmarkt in 2020 was de geleidelijke verschuiving van papiergoud naar fysiek goud. In het eerste kwartaal bereikte de long positie op de termijnmarkt nog een record van 1.209 ton, maar aan het eind van het jaar was die positie met 30% gedaald. Dat terwijl de vraag naar goudbaren, gouden munten en goud-ETF's gedurende het jaar op een zeer hoog niveau bleef. Beleggers gaven dus de voorkeur aan het bezit van fysiek edelmetaal.

Deze ontwikkeling hangt volgens de World Gold Council samen met een gebrek aan liquiditeit in de goudmarkt in het voorjaar van 2020, waardoor een verschil ontstond tussen de goudprijs in New York en Londen. De prijs van termijncontracten lag substantieel hoger dan de spotprijs, waardoor het minder aantrekkelijk werd om via de termijnmarkt een positie aan te houden in het edelmetaal. Voor veel beleggers was dit een reden om juist fysiek goud in de portefeuille op te nemen.

Inflatie stuwt goudprijs hoger?

Veel beleggers maken zich zorgen over het effect van alle monetaire en fiscale stimulering op de inflatie. De geldhoeveelheid is wereldwijd sterk toegenomen sinds het begin van de coronapandemie, omdat overheden veel meer geld hebben uitgegeven dan normaal. De verwachting is dat al dat extra geld op termijn meer inflatie veroorzaakt, naarmate dat geld in de economie gaat circuleren en de prijs van goederen opdrijft. Daar komt bij dat centrale banken als de ECB en de Federal Reserve hebben aangegeven dat ze een hogere inflatie zullen tolereren.

Volgens de World Gold Council is dit scenario gunstig voor goud, omdat het edelmetaal historisch gezien goed presteert bij oplopende inflatie. In jaren waarin de inflatie boven de 3% steeg de goudprijs met gemiddeld 15% per jaar. Maar ook bij deflatie lijkt het edelmetaal een aantrekkelijk rendement op te leveren, omdat deze periodes vaak gepaard gaan met dalende aandelenkoersen, lage rente en toenemende stress op de financiële markten. Onderstaande grafiek laat zien dat de goudprijs tot nog toe redelijk gelijk op gaat met de wereldwijde geldgroei.

Goudprijs stijgt mee met de geldgroei (Bron: World Gold Council)

China en India

Naar verwachting zal de goudmarkt in 2021 profiteren van toenemende vraag vanuit China en India, de twee belangrijkste afzetmarkten voor fysiek goud. Door de coronacrisis was er in 2020 veel vraaguitval, omdat mensen door verlies van inkomen minder geld over hadden om goud te kopen. Sterker nog, veel mensen moesten tijdens de crisis wat goud verkopen om rond te komen. Daardoor lag de goudprijs op de lokale markt enige tijd lager dan de internationale goudprijs.

Naarmate deze landen herstellen van de coronacrisis zal ook de vraag naar gouden sieraden weer toenemen. Als deze trend doorzet en de vraag naar goud in deze belangrijke afzetmarkten aantrekt kan dat een positief effect hebben op de goudprijs in 2021. Zeker als ook beleggers in Westerse landen edelmetalen blijven kopen. De eerste signalen wijzen daar nog wel op, want het is ook deze maand bijzonder druk in de goudmarkt.

Goudprijs was tijdens de coronacrisis lager in India en China (Bron: World Gold Council)

Wat gaat de goudprijs doen in 2021?

Op basis van deze marktontwikkelingen verwachten we dat de goudprijs ook in 2021 zal stijgen. Wellicht is de stijging dit jaar minder uitbundig, bijvoorbeeld als centrale banken minder goud kopen en de ernst van de coronacrisis afneemt. Daardoor kan de vraag naar goud als veilige haven afnemen. Tegelijkertijd is de verwachting dat de rente langdurig laag zal blijven, waardoor het edelmetaal een aantrekkelijk alternatief blijft voor spaargeld. Die lage rente werkt nog steeds in het voordeel van goud, zeker als de inflatie verder oploopt.

Deze bijdrage is afkomstig van Geotrendlines