Wil Frankrijk ook goud terughalen?


Frankrijk moet onmiddellijk al haar goud terughalen uit het buitenland, zo schrijft de Franse politica Marine LePen van Front National in een open brief aan de Franse centrale bank. Ook schrijft ze in de brief dat Frankrijk moet stoppen met de verkoop van goud en dat de centrale bank, in het verlengde van het Zwitserse referendum, tenminste 20% van haar reserves in goud moet aanhouden. Ook mag de Banque de France volgens LePen de nationale goudreserve van 2.435 ton niet voor leasing beschikbaar stellen. Het nieuws werd driftig vertaald en belandde al op verschillende blogs, waaronder Zero Hedge.

Het feit dat Marine LePen een open brief stuurde bevestigt dat het onderwerp leeft in de politiek en onder de Franse bevolking. Zo weinig aandacht er was toen er honderden tonnen goud verkocht werden door verschillende Europese centrale banken, zoveel aandacht is er nu voor dit onderwerp. De Duitse repatriëring van goud, de geheime operatie van de Nederlandsche Bank en het Zwitserse goudreferendum dat over een paar dagen gehouden wordt bewijzen dat er nieuw leven in de discussie over goud geblazen is.

Welke functie kan het goud vervullen als onderdeel van de reserves van de centrale bank? En waarom zou een land haar goud nog in het buitenland op willen slaan en in bruikleen (leasing) willen geven? Het is goed dat deze discussie gevoerd wordt in een tijd waarin er veel onzeker is over de toekomst van het internationale monetaire systeem op basis van de dollar.

Helaas heeft Marine LePen zich niet goed verdiept in de actuele stand van zaken. Journalist Nikolaus Jilch verwijst op twitter naar documentatie van het LBMA Precious Metals Conference, dat op 30 september 2013 gehouden werd in Rome. Daarin lezen we dat de complete goudvoorraad van Frankrijk al op Franse bodem aanwezig is. We citeren uit het document de woorden van Alexandre Gautier van de Banque de France:

“Today, we do not have the same location issue as the Bundesbank, because all our gold is located in Paris. Our bars are not all LGD, but we have an ongoing improvement programme. We have no plan to sell gold. I will not be the one to make the decision, but I see no plan to sell it.”

Het Franse goud ligt al in eigen land, dus van een eventuele repatriëring is helemaal geen sprake! Ook heeft de Franse centrale bank geen enkele intentie om goud te verkopen. De eerste twee punten heeft Marine LePen al binnen, zonder dat ze daar iets voor heeft moeten doen!

In hetzelfde document doet Gautier ook een interessante uitspraak ten aanzien van het uitlenen van goud:

“In the past, we used to lend some gold totally blank in the market, meaning without collateral and I am not sure it would be acceptable to the risk committee to lend gold for one or more years without collateral. This is the reason the issue is still pending.”

Blijkbaar is de Franse centrale bank al wat terughoudender geworden met het uitlenen van goud. Dat blijkt ook uit het feit dat de Franse centrale bank het vierde Central Bank Agreement on Gold ondertekend heeft. In deze intentieverklaring geven (voornamelijk Europese) centrale banken expliciet aan dat goud een belangrijk onderdeel blijft van de monetaire reserves. In de CBGA verklaren de centrale banken ook dat alle leasing activiteiten afgebouwd zullen worden. Ook op dit punt hoeft de Banque de France geen actie te ondernemen.

De Franse centrale bank had vorig jaar 40% van haar reserves in goud, 40% in euro’s en de resterende 20% in vreemde valuta zoals Amerikaanse, Australische en Canadese dollars.