+31 (0)88 - 46 88 488

Voor informatie of specifieke wensen

Opslag edelmetaal

Risico beperking

Een belegging in fysiek goud of zilver bij Goudstandaard biedt kans op mooie rendementen maar gaat net als iedere andere belegging gepaard met risico’s. Het is van belang dat u de kenmerken en risico’s van beleggingen in fysiek goud of zilver goed begrijpt, voordat u een beleggingsbeslissing neemt.
 
Belangrijke, mogelijke risico's zijn:

Koersrisico
De prijsontwikkeling van goud en zilver is afhankelijk van bewegingen in de markt. De waarde van het edelmetaal kan hierdoor fluctueren en daarmee ook zakken tot onder de prijs waarvoor u het heeft aangekocht. In het geval dat deze waarde tot nul daalt en u op dat moment besluit te verkopen kunt u zelfs de waarde van uw volledige belegging verliezen.

Wisselkoersrisico
De waarde van edelmetaal wordt wereldwijd in Amerikaanse dollars uitgedrukt en verhandeld. Omdat u het edelmetaal aankoopt in euro’s wordt de waarde van uw belegging beïnvloed door wisselkoerseffecten. Stijgt de waarde van de euro ten opzichte van de dollar, dan heeft dat een negatief effect op de goudprijs in euro. Wordt de euro minder waard ten opzichte van de dollar, dan heeft dat een positief effect op de goudprijs in euro.

Tegenpartijrisico 
Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat er geen handel mogelijk is waardoor het niet mogelijk is om fysiek edelmetaal via Goudstandaard te kopen of te verkopen. De systemen van Goudstandaard kunnen tijdelijk onbereikbaar zijn waardoor u een transactie niet op het gewenste moment kunt uitvoeren. U heeft echter alle vrijheid om uw edelmetaal bij andere partijen aan te bieden. Een handelsonderbreking bij Goudstandaard hoeft daarmee geen handelsonderbreking voor u te betekenen.

Operationeel risico
Goudstandaard treedt bij aan- en verkopen van fysiek goud en zilver op als tegenpartij. Er bestaat een risico dat een partij aan zijn verplichtingen heeft voldaan maar de tegenpartij daarop niet aan zijn verplichtingen voldoet. In zo een geval zou u bij een aankoop van edelmetaal wel het volledige bedrag aan de Goudstandaard hebben overgemaakt, maar krijgt u daarvoor niet het edelmetaal (in opslag) geleverd. 

Verzekeringsuitsluitingen
Goudstandaard draagt zorg voor een adequate verzekering van uw edelmetalen tegen diefstal en schade. Op iedere verzekering zijn uitsluitingen van toepassing. Een volledig overzicht van de dekkingen en uitsluitingen van de verzekeringpolissen kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden.

U kunt ons te allen tijde contacten of bezoeken voor een verdere toelichting op de mogelijke risico's. Ook in onze prospectus vindt u een verdere toelichting.